ALSONS MANUFACTURING INDIA LLP

全球贸易商编码:26INABLFA2761L

地址:S NO 585/77 GULTEKDI,

该公司海关数据更新至:2022-05-13

印度 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:314 条 相关采购商:12 家 相关供应商:5 家

相关产品HS编码: 72173010 82079010 84632000 84669400 84671900 84679200 84679900 84803000 85044029

ALSONS MANUFACTURING INDIA LLP 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。ALSONS MANUFACTURING INDIA LLP 最早出现在印度海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其314条相关的海关进出口记录,其中 ALSONS MANUFACTURING INDIA LLP 公司的采购商12家,供应商5条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 ALSONS MANUFACTURING INDIA LLP 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 ALSONS MANUFACTURING INDIA LLP 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

ALSONS MANUFACTURING INDIA LLP 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-02-23 进口 72173010 Welding wire for coil wire nails 0.62mm , STL432240 DT.22-02-2022 CHINA H AND L INTER CO LIMITED 更多
2022-02-23 进口 72173010 Welding wire for coil wire nails 0.7mm , STL432240 DT.22-02-2022 CHINA H AND L INTER CO LIMITED 更多
2022-02-23 进口 72173010 Welding wire for coil wire nails 0.8mm , STL432240 DT.22-02-2022 CHINA H AND L INTER CO LIMITED 更多
2021-12-15 进口 72173010 WELDING WIRE FOR COIL NAILS , 0.7MM , STL392114 DT.15.12.2021 CHINA JIANGSU JINGU MACHINERY CO., LTD. 更多
2021-12-15 进口 72173010 WELDING WIRE FOR COIL NAILS , 0.8MM , STL392114 DT.15.12.2021 CHINA JIANGSU JINGU MACHINERY CO., LTD. 更多
2022-05-14 出口 MILD STEEL WIRE COLLATED NAILS UNITED STATES T C INTERNATIOINAL INC. 更多
2022-05-13 出口 PLASTIC STRIP COLLATED NAILS UNITED STATES 360 INTERNATIONAL SOURCING, LLC 更多
2022-05-13 出口 PLASTIC STRIP COLLATED NAILS UNITED STATES 360 INTERNATIONAL SOURCING, LLC 更多
2022-05-11 出口 PLASTIC STRIP COLLATED NAILS UNITED STATES 360 INTERNATIONAL SOURCING, LLC 更多
2022-05-11 出口 PLASTIC STRIP COLLATED NAILS UNITED STATES 360 INTERNATIONAL SOURCING, LLC 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询