PT. OSRAM INDONESIA

PT. OSRAM INDONESIA 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。PT. OSRAM INDONESIA 最早出现在印度尼西亚海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其5041条相关的海关进出口记录,其中 PT. OSRAM INDONESIA 公司的采购商3家,供应商16条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 PT. OSRAM INDONESIA 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 PT. OSRAM INDONESIA 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

PT. OSRAM INDONESIA 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-28 出口 85395000 Bóng đèn led xi nhan và đèn hậu của xe ô tô, hiệu: OSRAM, model: 9705Y, mới 100% VIETNAM VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OSRAM ASIA PACIFIC LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 更多
2022-07-28 出口 85395000 Bóng đèn led xi nhan và đèn hậu của xe ô tô, hiệu: OSRAM, model: 9705CW, mới 100% VIETNAM VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OSRAM ASIA PACIFIC LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 更多
2022-07-28 出口 85395000 Bóng đèn led xi nhan và đèn hậu của xe ô tô, hiệu: OSRAM, model: 9457R, mới 100% VIETNAM VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OSRAM ASIA PACIFIC LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 更多
2022-07-28 出口 85395000 Bóng đèn led xi nhan và đèn hậu của xe ô tô, hiệu: OSRAM, model: 9715R, mới 100% VIETNAM VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OSRAM ASIA PACIFIC LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 更多
2022-07-28 出口 85395000 Bóng đèn led xi nhan và đèn hậu của xe ô tô, hiệu: OSRAM, model: 9456CW, mới 100% VIETNAM VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OSRAM ASIA PACIFIC LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询