GLOBAL SHIPPING SERVICES,LLC

GLOBAL SHIPPING SERVICES,LLC 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。GLOBAL SHIPPING SERVICES,LLC 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其2764条相关的海关进出口记录,其中 GLOBAL SHIPPING SERVICES,LLC 公司的采购商25家,供应商224条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 GLOBAL SHIPPING SERVICES,LLC 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 GLOBAL SHIPPING SERVICES,LLC 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

GLOBAL SHIPPING SERVICES,LLC 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-10-06 出口 94036000 DIPLOMATIC HOUSEHOLD GOODS PERSONAL EFFECTS VIDE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIR LETTER NO. 2797 DATED 07.09.2022 01 LIFTVAN PAKISTAN EMBASSY OF UNITED STATES OF AMERICA 更多
2022-09-30 出口 73239310 Hành lý cá nhân và Tài sản di chuyển đang sử dụng: Bàn gấp các loại ( 3 chiếc/ bộ ) VIETNAM CÁ NHÂN - TỔ CHỨC KHÔNG CÓ MÃ SỐ THUẾ 更多
2022-09-30 出口 94042110 Hành lý cá nhân và Tài sản di chuyển đang sử dụng: Đệm ngủ ( 2 chiếc/ bộ ) VIETNAM CÁ NHÂN - TỔ CHỨC KHÔNG CÓ MÃ SỐ THUẾ 更多
2022-09-30 出口 94049010 Hành lý cá nhân và Tài sản di chuyển đang sử dụng: Chăn, ga gối ( 6 chiếc/ bộ ) VIETNAM CÁ NHÂN - TỔ CHỨC KHÔNG CÓ MÃ SỐ THUẾ 更多
2022-09-30 出口 49111090 Hành lý cá nhân và Tài sản di chuyển đang sử dụng: Sách vở, tài liệu nghiên cứu ( 80 quyển/ bộ ) VIETNAM CÁ NHÂN - TỔ CHỨC KHÔNG CÓ MÃ SỐ THUẾ 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询