LOGISTICS PLUS INC,

LOGISTICS PLUS INC, 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。LOGISTICS PLUS INC, 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其3446条相关的海关进出口记录,其中 LOGISTICS PLUS INC, 公司的采购商18家,供应商211条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 LOGISTICS PLUS INC, 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 LOGISTICS PLUS INC, 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

LOGISTICS PLUS INC, 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-09-28 出口 42029290 Túi chống sốc dùng cho máy tính xách tay, chất liệu vải, loại 16inch, NCC: LOGISTICS PLUS INC, hàng sử dụng cá nhân, không lưu thông ra thị trường - Hàng mới 100% VIETNAM CÁ NHÂN - TỔ CHỨC KHÔNG CÓ MÃ SỐ THUẾ 更多
2022-09-03 出口 940320 EXCERCISE EQUIPMENT, FURNITURE , SHELVING HS CODE : 940320 AES: X20220720979025 UNITED STATES CARGO WORLD PERU S.A.C. 更多
2022-06-16 出口 84713020 Lenovo - ThinkPad X1 Yoga Gen 6, 13.3inch screen, personal use, non -circulating to the market - 100% new goods VIETNAM CÁ NHÂN - TỔ CHỨC KHÔNG CÓ MÃ SỐ THUẾ 更多
2022-06-16 出口 85235111 USB Titan Nano white, 1GB capacity, used to copy the opening code, personal uses - 100% new products VIETNAM CÁ NHÂN - TỔ CHỨC KHÔNG CÓ MÃ SỐ THUẾ 更多
2022-05-05 出口 7310100000 TANKS, CASKS, DRUMS, CANS, BOXES AND SIMILAR CONTAINERS OF A CAPACITY OF 50 L OR MORE NIGERIA NICUS INTEGRATED SERVICES LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询