CROSSTEX INTERNATIONAL INC.

全球贸易商编码:35N100064720

地址:534 VINE AVE BILL FRENCH

该公司海关数据更新至:2022-09-03

美国 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:559 条 相关采购商:9 家 相关供应商:9 家

相关产品HS编码: 40149090

CROSSTEX INTERNATIONAL INC. 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CROSSTEX INTERNATIONAL INC. 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其559条相关的海关进出口记录,其中 CROSSTEX INTERNATIONAL INC. 公司的采购商9家,供应商9条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CROSSTEX INTERNATIONAL INC. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CROSSTEX INTERNATIONAL INC. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CROSSTEX INTERNATIONAL INC. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-11-22 进口 PURCOTTON SPONGES CHINA WINNER MEDICAL CO., LTD. 更多
2022-11-22 进口 COTTON FILLED SPONGES ALL GAUZE SPONGES CHINA FOMED INDUSTRIES INC. 更多
2022-10-19 进口 COTTON FILLED SPONGES,ALL GAUZE SPONGES,NON WOVEN SPONGES AND DENTAL COTTON ROLLSPER PO#45166620 CHINA N/A 更多
2022-10-19 进口 COTTON FILLED SPONGES,ALL GAUZE SPONGES,NON WOVEN SPONGES AND DENTAL COTTON ROLLSPER PO#45166641 CHINA N/A 更多
2022-10-19 进口 COTTON FILLED SPONGES,ALL GAUZE SPONGES,NON WOVEN SPONGES AND DENTAL COTTON ROLLSPER PO#45165740 CHINA N/A 更多
2022-10-18 出口 38210010 Microbial culture medium: GMBTB-100 - TSB ready-mixed medium for Bacillus atrophaeus, indicator green ~ yellow, 13x100mm, 5mL, 100c/box. New 100% VIETNAM AN NHIEN SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD. 更多
2022-10-06 出口 48239090 DUAL MONITOR STRIP 250BX 10BXCS PAKISTAN M/S MEDIPLY PLUS 更多
2022-09-26 出口 38210010 Môi trường nuôi cấy vi sinh: GMBCP-100 - Môi trường pha sẵn TSB cho Geobacillus stearothermophilus, chỉ thị tím ~ vàng, 13x100mm, 5mL, 100c/hộp. Hàng mới 100% VIETNAM CONG TY TNHH KHOA HOC KY THUAT AN NHIEN 更多
2022-09-26 出口 38220090 Chất thử thí nghiệm: MBD030E - Chỉ thị hóa học cho tiệt trùng hơi nước (Type 2), EU AirView Bowie & Dick, 95x130x15mm, xanh ~ đen, không chì, 30/hộp. Hàng mới 100% VIETNAM CONG TY TNHH KHOA HOC KY THUAT AN NHIEN 更多
2022-09-26 出口 48195000 Dụng cụ vật tư thí nghiệm bằng giấy: SCL515 - Túi hấp tiệt trùng tự dán Duo-Check, 13x38cm, 200c/hộp, 10 hộp/thùng. Hàng mới 100% VIETNAM CONG TY TNHH KHOA HOC KY THUAT AN NHIEN 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询