TURA INC.

全球贸易商编码:35N100106494

地址:123 GIRTON DRIVE MUNCY, PA 17756 US

该公司海关数据更新至:2022-08-04

美国 采购商

数据来源:海关数据

相关交易记录:41 条 相关采购商:0 家 相关供应商:14 家

相关产品HS编码: 39269090 56029000 85182100 90031100 900319 90031900 90041000

TURA INC. 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。TURA INC. 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其41条相关的海关进出口记录,其中 TURA INC. 公司的采购商0家,供应商14条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 TURA INC. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 TURA INC. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

TURA INC. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-09-10 进口 OPTICAL CASE CLEANING CLOTHOPTICAL CASE CLEANING CLOTH CHINA UNIVERSE OPTICAL MFG CO., LTD. 更多
2022-08-04 进口 OPTICAL CASE CLEANING CLOTH CHINA UNIVERSE OPTICAL MFG CO., LTD. 更多
2022-07-21 进口 90031100 VST002#&Khung gọng kính đeo mắt bằng nhựa (kèm theo mắt kính demo để bảo vệ khung gọng kính trong quá trình vận chuyển)#&VN VIETNAM NEO OPTICAL CO., LTD. 更多
2022-07-11 进口 90031100 SPA002#&Khung gọng kính đeo mắt bằng nhựa (kèm theo mắt kính demo để bảo vệ khung gọng kính trong quá trình vận chuyển)#&VN VIETNAM NEO OPTICAL CO., LTD. 更多
2022-07-06 进口 GLASSES CASE CLEANING CLOTH THIS SHIPMENT CONTAINS NO SOLID WOOD PACKING MATERIALS 2PKGS 2 CHINA WENZHOU LOVEDOOR GROUP 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询