GUANGZHOU YUANHE IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

全球贸易商编码:35N100846760

地址:ROOM 609,NO.1,CHENGHUI STREET, NANS NANSHA 44 511400 CHINA

该公司海关数据更新至:2022-06-17

中国 采购商

数据来源:海关数据

相关交易记录:397 条 相关采购商:0 家 相关供应商:17 家

相关产品HS编码: 03038913 03038914 03038919 03038929 03061719 03074310 07144090 08045030 12129990 22029990 3032400 3063621 4031021

GUANGZHOU YUANHE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。GUANGZHOU YUANHE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. 最早出现在中国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其397条相关的海关进出口记录,其中 GUANGZHOU YUANHE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. 公司的采购商0家,供应商17条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 GUANGZHOU YUANHE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 GUANGZHOU YUANHE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

GUANGZHOU YUANHE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-29 进口 22029990 Đồ uống từ sữa LIF hương xoài . Quy cách đóng gói: 100gr/hộp x 4 hộp/lốc x 12 lốc/ thùng. Mới 100% #&VN VIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ 更多
2022-07-29 进口 22029990 Đồ uống từ sữa LIF hương chanh dây .Quy cách đóng gói: 100gr/hộp x 4 hộp/lốc x 12 lốc/ thùng. Mới 100% #&VN VIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ 更多
2022-07-29 进口 22029990 Đồ uống từ sữa LIF hương dưa lưới . Quy cách đóng gói: 70gr/hộp x 4 hộp/lốc x 12 lốc/ thùng. Mới 100% #&VN VIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ 更多
2022-07-29 进口 22029990 Đồ uống từ sữa LIF hương trái cây .Quy cách đóng gói: 100gr/hộp x 4 hộp/lốc x 12 lốc/ thùng. Mới 100% #&VN VIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ 更多
2022-07-29 进口 22029990 Đồ uống từ sữa LIF hương dâu . Quy cách đóng gói: 100gr/hộp x 4 hộp/lốc x 12 lốc/ thùng.Mới 100% #&VN VIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询