TRAM LE

全球贸易商编码:35N105662940

地址:1426 SUNNYCREST CIRCLE SAN JOSE, CA 95122

该公司海关数据更新至:2022-08-08

美国 采购商

数据来源:海关数据

相关交易记录:255 条 相关采购商:0 家 相关供应商:22 家

相关产品HS编码: 09012220 09103000 12122190 16056900 17049099 19059090 20079990 21039029 21069099 25010010 33042000 33049920 33049990 39269099 42029990 61034900 62021990 62034990 62042990 62044990 62045990 62046900 62059099 62179000 63059090 63079090 64059000 71171920 73269099

TRAM LE 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。TRAM LE 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其255条相关的海关进出口记录,其中 TRAM LE 公司的采购商0家,供应商22条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 TRAM LE 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 TRAM LE 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

TRAM LE 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-08 进口 62104090 Áo đầm, NSX: HO KINH DOANH LOVELYN, mới 100%#&VN VIETNAM NGUYEN VIET HUNG 更多
2022-08-05 进口 95051000 CHỮ TRANG TRÍ ĐÁM CƯỚI BẰNG XỐP, MFG: QUANG MINH LU WEDDING INVITATION COMPANY, HÀNG TẶNG MỚI 100%.#&VN VIETNAM CÁ NHÂN - TỔ CHỨC KHÔNG CÓ MÃ SỐ THUẾ 更多
2022-08-05 进口 61041990 ÁO DÀI NỮ 60% COTTON, 40% POLYESTER, MFG: HOANG DUNG GARMENT EMBROIDERY SERVICE CO.,LTD, HÀNG TẶNG MỚI 100%.#&VN VIETNAM CÁ NHÂN - TỔ CHỨC KHÔNG CÓ MÃ SỐ THUẾ 更多
2022-08-05 进口 62141090 KHĂN CHOÀNG VẢI 100% COTTON, MFG: HOANG DUNG GARMENT EMBROIDERY SERVICE CO.,LTD, HÀNG TẶNG MỚI 100%.#&VN VIETNAM CÁ NHÂN - TỔ CHỨC KHÔNG CÓ MÃ SỐ THUẾ 更多
2022-08-05 进口 61041990 ÁO DÀI NỮ 60% COTTON, 40% POLYESTER, MFG: HOANG DUNG GARMENT EMBROIDERY SERVICE CO.,LTD, HÀNG TẶNG MỚI 100%.#&VN VIETNAM CÁ NHÂN - TỔ CHỨC KHÔNG CÓ MÃ SỐ THUẾ 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询