PHUC VO

全球贸易商编码:35N106808057

地址:5743 VISTA RIDGE WAY KEARNS, UT 84118

该公司海关数据更新至:2022-06-17

美国 采购商

数据来源:海关数据

相关交易记录:156 条 相关采购商:0 家 相关供应商:6 家

相关产品HS编码: 08109099 09012120 09024090 19059090 33049990 33051090 39241090 39269059 42022100 44140000 48201000 49090000 61091010 69131090 70139900 71171920 71171990 71179099

PHUC VO 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。PHUC VO 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其156条相关的海关进出口记录,其中 PHUC VO 公司的采购商0家,供应商6条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 PHUC VO 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 PHUC VO 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

PHUC VO 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-06-17 进口 20079990 Couple jam, 500gr/bag, MFG: Western rice VIETNAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ SMART TRANS 更多
2022-06-17 进口 08109099 Flexible dried mango, 500gr/bag, MFG: Western rice VIETNAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ SMART TRANS 更多
2022-06-17 进口 08109099 Flexible dried strawberry, 500gr/bag, MFG: Western rice VIETNAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ SMART TRANS 更多
2022-06-17 进口 08109099 Flexible drying seeds, 500gr/bag, MFG: Western rice VIETNAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ SMART TRANS 更多
2022-04-29 进口 21069099 Thai fish sauce 1kg/box, CSSX Ba Hanh 555, NSX 25.11.2021, HSD 25.11.2022#& VN VIETNAM CÁ NHÂN - TỔ CHỨC KHÔNG CÓ MÃ SỐ THUẾ 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询