OLAM IVOIRE S.A.

OLAM IVOIRE S.A. 公司于2020-12-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。OLAM IVOIRE S.A. 最早出现在美国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1324条相关的海关进出口记录,其中 OLAM IVOIRE S.A. 公司的采购商14家,供应商12条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 OLAM IVOIRE S.A. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 OLAM IVOIRE S.A. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

OLAM IVOIRE S.A. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-10-06 进口 840021 MACHINERY, NOSMACHINE VIETNAM DAI HA VIET CO., LTD. 更多
2022-08-24 进口 73144900 SIEVE - Tấm lưới phụ tùng máy sàng hạt điều Size: 1.200 mm x 2,000 mm ) Nguyên liệu : Thép nhẹ , Hàng mới 100% #&VN VIETNAM DAI HA VIET CO., LTD. 更多
2022-08-24 进口 84831090 ROLLER - Trục lăn truyền động bằng thép có răng - Kích thước: R520 x D500 x C370. Phụ tùng của máy sàng hạt điều. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM DAI HA VIET CO., LTD. 更多
2022-08-24 进口 40101900 BELT CONVEYOR - Dây belt băng tải 350 X 03 X 14600mm - Phụ tùng của máy sàng hạt điều. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM DAI HA VIET CO., LTD. 更多
2022-08-24 进口 40101900 BELT - Dây belt băng tải 550 X 03 X 14600mm - Phụ tùng của máy sàng hạt điều. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM DAI HA VIET CO., LTD. 更多
2022-11-25 出口 DOSSIER : 22KJU1370022920 OT : CKA314 /2022 D6 : E 27635 D U 04/10/2022 01 TC X 20' CONT AINING 700 CARTONS OF IVORY CO AST ORGANIC RAW CASHEW KERNELS NET WEIGHT : 15 876 KGS ( 35 000 LBS) GROSS WEIGHT : 16 5 UNITED STATES OLAM AMERICAS INC. 更多
2022-11-25 出口 DOSSIER : 22KJU1370022986 OT : CKA332/2022 D6 : E 27817 DU 05/10/2022 01 TC X 20' CONTA INING 700 CARTONS OF IVORY COA ST ORGANIC RAW CASHEW KERNELS NET WEIGHT : 15 876 KGS ( 35 000 LBS) GROSS WEIGHT : 16 5 UNITED STATES OLAM AMERICAS INC. 更多
2022-11-25 出口 01 TC X 20' CONTAINING 700 CAR TONS OF IVORY COAST FAIRTRAD E ORGANIC RAW CASHEW KERNELS OT : CKA346/2022 DOSSIER : 22KJU1370023065 D6 : E 2895 0 DU 19/10/2022 NET WEIGHT : 15 876 KGS ( 35 000 LBS) GR UNITED STATES OLAM AMERICAS INC. 更多
2022-11-25 出口 01 TC X 20' CONTAINING 700 CAR TONS OF IVORY COAST ORGANIC R AW CASHEW KERNELS OT : CKA3 50/2022 DOSSIER : 22KJU1370 023062 D6 : E 28953 DU 19/10/ 2022 NET WEIGHT : 15 876 KG S ( 35 000 LBS) GROSS WEIGHT UNITED STATES OLAM AMERICAS INC. 更多
2022-11-24 出口 RAW CASHEW KERNELS DOSSIER 22KJU1370022695 OT CKA291 /2022 D6 EE 25815 DU 15/09/2022 01 TC X 40 CONTAINING 1050 CARTONS OF IVORY COAST RAW CASHEW KERNELS UNITED STATES OLAM AMERICAS INC. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询