PHARBACO .,JSC

PHARBACO .,JSC 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。PHARBACO .,JSC 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其945条相关的海关进出口记录,其中 PHARBACO .,JSC 公司的采购商18家,供应商128条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 PHARBACO .,JSC 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 PHARBACO .,JSC 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

PHARBACO .,JSC 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-27 进口 29411020 Ampicillin Trihydrate Compacted BP2021; nguyên liệu sx thuốc kháng sinh;mới 100%; batchno:6031122206003/4. Ngày sx:06/2022.Hạn sd: 06/2025.Nhà sx: Henan Lvyuan Pharmaceutical Co.,Ltd CHINA KHS SYNCHEMICA CORP. 更多
2022-07-27 进口 29419000 Potassium Clavulanate with Cellulose Microcrystalline (Avicel) 1:1 EP10; nguyên liệu sx thuốc kháng sinh; mới 100%; batchno: B649872/73 nsx:06/2022; hsd: 06/2026; nhà sx:LEK PHARMACEUTICALS D.D. SLOVENIA APC PHARMACEUTICALS AND CHEMICAL LTD. 更多
2022-07-26 进口 70109040 Lọ thủy tinh100ml ASY, tiêu chuẩn USP40, dùng trong sản xuất thuốc. Mới100%. Batchno: 20220428 Ngày sx: 04/2022. Hạn sd: 04/2027. Nhà sx: Shandong Pharmaceutical Glass Co.,Ltd. CHINA SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO., LTD. 更多
2022-07-26 进口 70109040 Lọ thủy tinh 25ml, tiêu chuẩn USP40, dùng trong sản xuất thuốc. Mới100%. Batchno: 20220610 Ngày sx: 06/2022. Hạn sd: 06/2027. Nhà sx: Shandong Pharmaceutical Glass Co.,Ltd. CHINA SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO., LTD. 更多
2022-07-26 进口 70109040 Lọ thủy tinh 100ml nâu, tiêu chuẩn USP40, dùng trong sản xuất thuốc. Mới100%. Batchno: 20220522 Ngày sx:05/2022. Hạn sd: 05/2027. Nhà sx: Shandong Pharmaceutical Glass Co.,Ltd. CHINA SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO., LTD. 更多
2022-06-25 出口 30041016 Vigentin 500mg/125mg (Amoxicillin 500mg, Clavulanic Acid 125 mg) 22.NSX: CPDP TW I-PHARBACO VN MYANMAR TAY ZA AUNG CO., LTD. 更多
2022-06-21 出口 30041016 Vigentin 500mg/125mg (Amoxicillin 500mg, Clavulanic Acid 125 mg) 22.NSX: CPDP TW I-PHARBACO VN CAMBODIA DP PHARMA CO., LTD. 更多
2022-06-11 出口 30049059 Pharbacol Kid (paracetamol 325mg, chlorpheniramin 1mg, dextromethorphan HBr 5mg, phenylephrin HCl 2.5mg). Box of 12 packs. Medicines for treating flu. Lot 82154. HSD: April 2024. NSX: Pharbaco Company#& VN CAMBODIA SUN JEU PHARMA CO., LTD. 更多
2022-06-11 出口 30042099 Fabafixim 100 (Cefixime 100mg). Box of 20 packs. Antibiotics (not: addictive drugs, precursors, magic directions). Lot 32050. HSD: April 2024. NSX: Pharbaco Company#& VN CAMBODIA SUN JEU PHARMA CO., LTD. 更多
2022-05-20 出口 30041016 Clamol-ds antibiotics 250mg/62.5mg (amoxicillin 250mg/clavulanic acid 62.5mg), (not addictive drugs, precursors, magic directions), 12 packs/box, lot: 22296, HSD: 22/ 04/2024 VN CAMBODIA SUN JEU PHARMA CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询