TRƯƠNG HOAN CO LTD.,

全球贸易商编码:36VN0100255428

该公司海关数据更新至:2022-07-11

越南 采购商

数据来源:海关数据

相关交易记录:479 条 相关采购商:0 家 相关供应商:2 家

相关产品HS编码: 91021100 91022100

TRƯƠNG HOAN CO LTD., 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。TRƯƠNG HOAN CO LTD., 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其479条相关的海关进出口记录,其中 TRƯƠNG HOAN CO LTD., 公司的采购商0家,供应商2条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 TRƯƠNG HOAN CO LTD., 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 TRƯƠNG HOAN CO LTD., 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

TRƯƠNG HOAN CO LTD., 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-11 进口 91022100 Đồng hồ đeo tay tự động có bộ phận lên giây tự động, hiệu Ogival. Code: "358". Mới 100% SWITZERLAND SEASON (HONGKONG) LTD. 更多
2022-07-11 进口 91022100 Đồng hồ đeo tay tự động có bộ phận lên giây tự động, hiệu Ogival. Code: "3032". Mới 100% SWITZERLAND SEASON (HONGKONG) LTD. 更多
2022-07-11 进口 91022100 Đồng hồ đeo tay tự động có bộ phận lên giây tự động, hiệu OP. Code: "89322". Mới 100% CHINA SEASON (HONGKONG) LTD. 更多
2022-07-11 进口 91022100 Đồng hồ đeo tay tự động có bộ phận lên giây tự động, hiệu OP. Code: "9908". Mới 100% CHINA SEASON (HONGKONG) LTD. 更多
2022-07-11 进口 91021100 Đồng hồ đeo tay điện tử có mặt hiển thị bằng cơ học, hiệu Ogival. Code: "305". Mới 100% SWITZERLAND SEASON (HONGKONG) LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询