VĂN PHÒNG BÁN VÉ HÃNG HÀNG KHÔNG CHINA AIRLINES TẠI HN

全球贸易商编码:36VN0102681615

该公司海关数据更新至:2022-07-13

中国 采购商

数据来源:海关数据

相关交易记录:50 条 相关采购商:0 家 相关供应商:1 家

相关产品HS编码: 48201000 61031000 61034300 61103000 62029990 62041300 62043300 62044300 62053090 64039990 70200090 83100000

VĂN PHÒNG BÁN VÉ HÃNG HÀNG KHÔNG CHINA AIRLINES TẠI HN 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。VĂN PHÒNG BÁN VÉ HÃNG HÀNG KHÔNG CHINA AIRLINES TẠI HN 最早出现在中国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其50条相关的海关进出口记录,其中 VĂN PHÒNG BÁN VÉ HÃNG HÀNG KHÔNG CHINA AIRLINES TẠI HN 公司的采购商0家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 VĂN PHÒNG BÁN VÉ HÃNG HÀNG KHÔNG CHINA AIRLINES TẠI HN 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 VĂN PHÒNG BÁN VÉ HÃNG HÀNG KHÔNG CHINA AIRLINES TẠI HN 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

VĂN PHÒNG BÁN VÉ HÃNG HÀNG KHÔNG CHINA AIRLINES TẠI HN 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-09-20 进口 49119990 Thẻ hành lý đã kiểm tra ( mới 100%) TAIWAN (CHINA) CHINA AIRLINES LTD. 更多
2022-09-20 进口 49119990 Thẻ hành lý nặng ( mới 100%) TAIWAN (CHINA) CHINA AIRLINES LTD. 更多
2022-09-20 进口 49119990 Thẻ hàng dễ vỡ ( mới 100%) TAIWAN (CHINA) CHINA AIRLINES LTD. 更多
2022-09-20 进口 49119990 Thẻ hành lý ưu tiên đội Skyteam ( mới 100%) TAIWAN (CHINA) CHINA AIRLINES LTD. 更多
2022-09-20 进口 49119990 Thẻ hành lý hạng thương gia cao cấp ( mới 100%) TAIWAN (CHINA) CHINA AIRLINES LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询