TTH AUTOMATIC CO., LTD.

全球贸易商编码:36VN0103656139

该公司海关数据更新至:2022-06-30

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:230 条 相关采购商:2 家 相关供应商:6 家

相关产品HS编码: 39269099 84239021 85043199 85334000 85361092 85361099 90318090

TTH AUTOMATIC CO., LTD. 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。TTH AUTOMATIC CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其230条相关的海关进出口记录,其中 TTH AUTOMATIC CO., LTD. 公司的采购商2家,供应商6条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 TTH AUTOMATIC CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 TTH AUTOMATIC CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

TTH AUTOMATIC CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-12 进口 85361099 Cầu chì sứ - loại 25A 500V (dùng cho máy móc công nghiệp), Model: C10G25. dùng để ngắt dòng điện quá tải, Hãng sản xuất: Bussmann, Hàng mới 100% SPAIN FULUSE CO., LTD. 更多
2022-07-12 进口 85361099 Cầu chì sứ - loại 315A 690V (dùng cho máy móc công nghiệp), Model:315FM. dùng để ngắt dòng điện quá tải, Hãng sản xuất: Bussmann, Hàng mới 100% INDIA FULUSE CO., LTD. 更多
2022-07-12 进口 85361092 Cầu chì sứ - loại 0.5A 500V (dùng cho máy móc công nghiệp), Model: C10G0.5. dùng để ngắt dòng điện quá tải, Hãng sản xuất: Bussmann, Hàng mới 100% SPAIN FULUSE CO., LTD. 更多
2022-07-12 进口 85361099 Cầu chì sứ - loại 200A 690V (dùng cho máy móc công nghiệp), Model: 170M1370. dùng để ngắt dòng điện quá tải, Hãng sản xuất: Bussmann, Hàng mới 100% CHINA FULUSE CO., LTD. 更多
2022-07-12 进口 85361099 Cầu chì sứ - loại 40A 700V (dùng cho máy móc công nghiệp), Model:FWP-40A14F. dùng để ngắt dòng điện quá tải,Hãng sản xuất: Bussmann, Hàng mới 100% INDIA FULUSE CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询