BMC VN CO., LTD.

全球贸易商编码:36VN0104563078

该公司海关数据更新至:2022-07-26

越南 供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:1042 条 相关采购商:13 家 相关供应商:0 家

相关产品HS编码: 63026000 63029100 63029300 63071010 63071090

BMC VN CO., LTD. 公司于2021-07-09收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。BMC VN CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1042条相关的海关进出口记录,其中 BMC VN CO., LTD. 公司的采购商13家,供应商0条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 BMC VN CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 BMC VN CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

BMC VN CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-26 出口 63026000 Khăn bông 100% cotton 34x85 cm, dùng trong phòng tắm (56.25gr, màu trắng, 30 thùng, loại 600 chiếc/thùng). Hàng do cty BMC Việt Nam sản xuất, mới 100%#&VN JAPAN FEMININE CO., LTD. 更多
2022-07-26 出口 63026000 Khăn bông 100% cotton 34x85 cm, dùng trong phòng tắm (50gr, màu trắng, 70 thùng, loại 600 chiếc/thùng). Hàng do cty BMC Việt Nam sản xuất, mới 100%#&VN JAPAN FEMININE CO., LTD. 更多
2022-07-26 出口 63026000 Khăn bông 100% cotton 34x85 cm, dùng trong phòng tắm (56.25gr, màu trắng, 5 thùng, loại 600 chiếc/thùng). Hàng do cty BMC Việt Nam sản xuất, mới 100%#&VN JAPAN FEMININE CO., LTD. 更多
2022-07-26 出口 63026000 Khăn bông 100% cotton 33x81 cm, dùng trong phòng tắm (43.75gr, màu trắng, 40 thùng, loại 600 chiếc/thùng). Hàng do cty BMC Việt Nam sản xuất, mới 100%#&VN JAPAN FEMININE CO., LTD. 更多
2022-07-26 出口 63026000 Khăn bông 100% cotton 65x130 cm, dùng trong phòng tắm (250gr, màu trắng, 14 thùng, loại 120 chiếc/thùng). Hàng do cty BMC Việt Nam sản xuất, mới 100%#&VN JAPAN FEMININE CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询