CHI NHANH CONG TY TNHH COMINIX VIET NAM TAI THANH PHO HO CHI MINH

全球贸易商编码:36VN0105761643001

该公司海关数据更新至:2022-06-29

日本 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:1752 条 相关采购商:26 家 相关供应商:3 家

相关产品HS编码: 73181590 82074000 82075000 82081000 84661090 96035000

CHI NHANH CONG TY TNHH COMINIX VIET NAM TAI THANH PHO HO CHI MINH 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CHI NHANH CONG TY TNHH COMINIX VIET NAM TAI THANH PHO HO CHI MINH 最早出现在日本海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1752条相关的海关进出口记录,其中 CHI NHANH CONG TY TNHH COMINIX VIET NAM TAI THANH PHO HO CHI MINH 公司的采购商26家,供应商3条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CHI NHANH CONG TY TNHH COMINIX VIET NAM TAI THANH PHO HO CHI MINH 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CHI NHANH CONG TY TNHH COMINIX VIET NAM TAI THANH PHO HO CHI MINH 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CHI NHANH CONG TY TNHH COMINIX VIET NAM TAI THANH PHO HO CHI MINH 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-29 进口 82081000 Dao phay ngón 4NV-8.0-0.3R (chất liệu thép, hãng SX NEW CENTURY, dùng cho máy phay CNC). Hàng mới 100% JAPAN COMINIX CO., LTD. 更多
2022-07-29 进口 82081000 Mảnh cắt (Dao cắt kim loại) VCGT110302MN-FC-AC530U (chất liệu thép, hãng SX SUMITOMO, dùng cho máy phay CNC). Hàng mới 100% JAPAN COMINIX CO., LTD. 更多
2022-07-29 进口 82081000 Mảnh cắt (Dao cắt kim loại) DNMG150408-UC-SKC10 (chất liệu thép, hãng SX SAKUSAKU, dùng cho máy phay CNC). Hàng mới 100% JAPAN COMINIX CO., LTD. 更多
2022-07-29 进口 82074000 Mũi taro TP-TFR M4X0.7 P6 (chất liệu thép, hãng SX TANOI, dùng cho máy phay CNC). Hàng mới 100% JAPAN COMINIX CO., LTD. 更多
2022-07-29 进口 82074000 Mũi taro HT M16X2 SET (chất liệu thép, hãng SX TANOI, dùng cho máy phay CNC). Hàng mới 100% JAPAN COMINIX CO., LTD. 更多
2022-07-27 出口 82075000 CCDC MUI KHOAN#&Mũi khoan COM-SUS125 (chất liệu thép, hãng SX AXIS, dùng cho máy phay CNC). Hàng mới 100% (PTTT dùng trong SX) VIETNAM NSVC 更多
2022-07-27 出口 82075000 CCDC MUI KHOAN#&Mũi khoan COMS-SUS-125 (chất liệu thép, hãng SX AXIS, dùng cho máy phay CNC). Hàng mới 100% (PTTT dùng trong SX) VIETNAM NSVC 更多
2022-07-26 出口 82075000 Mũi khoan COMS-SUS-0125 (chất liệu thép, hãng SX AXIS, dùng cho máy phay CNC). Hàng mới 100%#&IN VIETNAM CONG TY TNHH NIDEC SANKYO VIET NAM 更多
2022-07-26 出口 96035000 Chổi mài TGD#400-0.45 4.2x25x6BSP(3#21)x50xL80 (chất liệu cán bằng thép, lông chổi bằng nilon, hãng SX TAKASHIMA, dùng cho máy gia công kim loại). Hàng mới 100%#&JP VIETNAM CONG TY TNHH MARUEI VIET NAM PRECISION 更多
2022-07-26 出口 82081000 Dao cắt kim loại VCGT110302MN-FC-AC530U (chất liệu thép, hãng SX SUMITOMO, dùng cho máy phay CNC). Hàng mới 100%#&JP VIETNAM CONG TY TNHH MARUEI VIET NAM PRECISION 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询