SUNGJIN GLOBAL VINA CO., LTD.

全球贸易商编码:36VN0107498317

该公司海关数据更新至:2022-06-30

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:1675 条 相关采购商:3 家 相关供应商:5 家

相关产品HS编码: 39209990 39269099 40169390 84799030

SUNGJIN GLOBAL VINA CO., LTD. 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。SUNGJIN GLOBAL VINA CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1675条相关的海关进出口记录,其中 SUNGJIN GLOBAL VINA CO., LTD. 公司的采购商3家,供应商5条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 SUNGJIN GLOBAL VINA CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 SUNGJIN GLOBAL VINA CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

SUNGJIN GLOBAL VINA CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-30 进口 39269099 Khối silicone (VIVO CPD2137B A TYPE PAD) đỡ nguyên vật liệu khi dán trong công đoạn sản xuất màn hình , kích thước:155.5mm x 62.8mm x 34T, hàng mới 100%, KOREA SUNG JIN GLOBAL CO., LTD. 更多
2022-07-30 进口 39209990 CUỘN SILICONE ( CAO SU TỔNG HỢP ) (HPMB-150 ) DÙNG ĐỂ BẢO VỆ MÀN HÌNH TV TRONG CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT MÀN HÌNH, SILICONE SHEET ,KT:1470mm x 5m x 0.15T,HÀNG MỚI 100% KOREA SUNG JIN GLOBAL CO., LTD. 更多
2022-07-30 进口 39209990 CUỘN SILICONE ( CAO SU TỔNG HỢP ) (HPMB-300 ) DÙNG ĐỂ BẢO VỆ MÀN HÌNH TV TRONG CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT MÀN HÌNH, SILICONE SHEET ,KT:7mm x 60m x 0.31T,HÀNG MỚI 100% KOREA SUNG JIN GLOBAL CO., LTD. 更多
2022-07-30 进口 39269099 Khối silicone (RAINBOW B0 C TYPE PAD) đỡ nguyên vật liệu khi dán trong công đoạn sản xuất màn hình , kích thước:157mm x 65.63mm x 34T, hàng mới 100%, KOREA SUNG JIN GLOBAL CO., LTD. 更多
2022-07-30 进口 39209990 CUỘN SILICONE ( CAO SU TỔNG HỢP ) (HPMB-1280) DÙNG ĐỂ BẢO VỆ MÀN HÌNH TV TRONG CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT MÀN HÌNH, SILICONE SHEET ,KT:1280mm x 5m x 0.15T,HÀNG MỚI 100% KOREA SUNG JIN GLOBAL CO., LTD. 更多
2022-07-29 出口 39269099 Khối silicone (VIVO CPD2137B A TYPE PAD) đỡ nguyên vật liệu khi dán trong công đoạn sản xuất màn hình, kích thước 155.5mm x 62.8mm x 34T, hàng mới 100%#&KR VIETNAM CONG TY TNHH SAMSUNG DISPLAY VIET NAM 更多
2022-07-29 出口 39269099 Khối silicone (PALETTE P3 A2 TYPE PAD) đỡ nguyên vật liệu khi dán trong công đoạn sản xuất màn hình, kích thước 157.8mm x 65.2mm x 34T, mới 100%#&KR VIETNAM CONG TY TNHH SAMSUNG DISPLAY VIET NAM 更多
2022-07-29 出口 39269099 Khối silicone đỡ nguyên vật liệu khi dán trong công đoạn sản xuất màn hình, kích thước 143.6mm x 58.3mm x 34T, hàng mới 100%#&KR VIETNAM CONG TY TNHH SAMSUNG DISPLAY VIET NAM 更多
2022-07-29 出口 39269099 Khối silicone (VIVO CPD2101 SUB D1 TYPE PAD) đỡ nguyên vật liệu khi dán trong công đoạn sản xuất màn hình, kích thước 152.8mm X 57.4mm X 34T,mới 100%#&KR VIETNAM CONG TY TNHH SAMSUNG DISPLAY VIET NAM 更多
2022-07-29 出口 39269099 Khối silicone đỡ nguyên vật liệu khi dán trong công đoạn sản xuất màn hình, kích thước 143mm x 55.6mm x 34T, hàng mới 100%#&KR VIETNAM CONG TY TNHH SAMSUNG DISPLAY VIET NAM 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询