DINAIN

全球贸易商编码:36VN0201313563

该公司海关数据更新至:2022-06-29

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:474 条 相关采购商:11 家 相关供应商:3 家

相关产品HS编码: 25081000 84804900

DINAIN 公司于2021-05-17收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。DINAIN 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其474条相关的海关进出口记录,其中 DINAIN 公司的采购商11家,供应商3条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 DINAIN 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 DINAIN 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

DINAIN 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-28 进口 84821000 Ổ bi bằng sắt 1641DS(1641ZZ), mã: 124641, NSX: CANIMEX INC., hàng mẫu không thanh toán, mới 100% CHINA C A N I M E X INC., 更多
2022-07-28 进口 84821000 Ổ bi bằng sắt CSB207-23(S/S 5/16-24), mã: 134002, NSX: CANIMEX INC., hàng mẫu không thanh toán, mới 100% CHINA C A N I M E X INC., 更多
2022-07-28 进口 73182200 Vòng chắn bi bằng sắt SNAP RING 2.835"HO-0281-PA, mã: 149212, NSX: CANIMEX INC., hàng mẫu không thanh toán, mới 100% CHINA C A N I M E X INC., 更多
2022-07-28 进口 84821000 Ổ bi bằng sắt CSB207-20(S/S 5/16-24), mã: 101560, NSX: CANIMEX INC., hàng mẫu không thanh toán, mới 100% CHINA C A N I M E X INC., 更多
2022-07-28 进口 84821000 Ổ bi bằng sắt CCSB205-16N-1, mã: 150098, NSX: CANIMEX INC., hàng mẫu không thanh toán, mới 100% CHINA C A N I M E X INC., 更多
2022-07-22 出口 73259990 Bánh răng gang mã 234600 (9584), kích thước: 200x200x60, NSX: C/ty TNHH công nghiệp Điện Nam, Mới 100%#&VN CANADA C A N I M E X INC., 更多
2022-07-22 出口 73259990 Vòng gang mã 126570 (5437), kích thước: 443x443x92, NSX: C/ty TNHH công nghiệp Điện Nam, Mới 100%#&VN CANADA C A N I M E X INC., 更多
2022-07-22 出口 73259990 Nắp chụp trục bằng gang mã 148786 (8208), kích thước: 96x96x77, NSX: C/ty TNHH công nghiệp Điện Nam, Mới 100%#&VN CANADA C A N I M E X INC., 更多
2022-07-22 出口 73259990 Bánh răng gang mã 127855 (5737), kích thước: 153x153x60, NSX: C/ty TNHH công nghiệp Điện Nam, Mới 100%#&VN CANADA C A N I M E X INC., 更多
2022-07-22 出口 73259990 Vòng gang mã 189584 (20883), kích thước: 300x300x50, NSX: C/ty TNHH công nghiệp Điện Nam, Mới 100%#&VN CANADA C A N I M E X INC., 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询