AACHEN OPTICAL FIBER CONEC TECHNOLOGY CO., LTD.

AACHEN OPTICAL FIBER CONEC TECHNOLOGY CO., LTD. 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。AACHEN OPTICAL FIBER CONEC TECHNOLOGY CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其28943条相关的海关进出口记录,其中 AACHEN OPTICAL FIBER CONEC TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的采购商2家,供应商8条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 AACHEN OPTICAL FIBER CONEC TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 AACHEN OPTICAL FIBER CONEC TECHNOLOGY CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

AACHEN OPTICAL FIBER CONEC TECHNOLOGY CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-30 进口 85389011 NVL08#&Lõi cắm sợi quang, FER,LC,SM,UPC,ID:125.0-125.7,CO:1.0, dùng cho đầu nối sợi quang, điện áp dưới 1000v. Hàng mới 100% CHINA EAST POINT CONNECT CO., LTD. 更多
2022-07-30 进口 39269099 NVL11#&Xốp chèn thùng carton từ polyme EPE , kích thước 220mmX120mmX42mm. Hàng mới 100% CHINA EAST POINT CONNECT CO., LTD. 更多
2022-07-30 进口 39269099 NVL11#&Xốp chèn thùng carton từ polyme EPE , kích thước 646mmX585mmX25mm. Hàng mới 100% CHINA EAST POINT CONNECT CO., LTD. 更多
2022-07-30 进口 48219090 NVL03#&Giấy in tem, kích thước 60mmX40mm( nhãn bằng giấy chưa in ). Hàng mới 100% CHINA EAST POINT CONNECT CO., LTD. 更多
2022-07-30 进口 48219090 NVL03#&Giấy in tem, kích thước 15mm( nhãn bằng giấy chưa in ). Hàng mới 100% CHINA EAST POINT CONNECT CO., LTD. 更多
2022-07-30 出口 85447090 SCASCADUPSM-3M-22#&Cáp sợi quang có đầu nối ( dây nhảy quang )2L, SCASCADUPSM-3M, kích thước 3m, hiệu LYNN ELECTRONICS. Mới 100%#&VN HONG KONG (CHINA) EAST POINT CONNECT CO., LTD. 更多
2022-07-30 出口 85447090 LCLC-10GIG-13M-22#&Cáp sợi quang có đầu nối ( dây nhảy quang )2L, LCLC-10GIG-13M, kích thước 13m, hiệu LYNN ELECTRONICS. Mới 100%#&VN HONG KONG (CHINA) EAST POINT CONNECT CO., LTD. 更多
2022-07-30 出口 85447090 SCSTDUPMM-10M-22#&Cáp sợi quang có đầu nối ( dây nhảy quang )2L, SCSTDUPMM-10M, kích thước 10m, hiệu LYNN ELECTRONICS. Mới 100%#&VN HONG KONG (CHINA) EAST POINT CONNECT CO., LTD. 更多
2022-07-30 出口 85447090 SCSTDUPMM-2M-22#&Cáp sợi quang có đầu nối ( dây nhảy quang )2L, SCSTDUPMM-2M, kích thước 2m, hiệu LYNN ELECTRONICS. Mới 100%#&VN HONG KONG (CHINA) EAST POINT CONNECT CO., LTD. 更多
2022-07-30 出口 85447090 LCLC-10GIG-15M-22#&Cáp sợi quang có đầu nối ( dây nhảy quang )2L, LCLC-10GIG-15M, kích thước 15m, hiệu LYNN ELECTRONICS. Mới 100%#&VN HONG KONG (CHINA) EAST POINT CONNECT CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询