TAN VIEN DONG TRADING CO., LTD.

TAN VIEN DONG TRADING CO., LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。TAN VIEN DONG TRADING CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其2293条相关的海关进出口记录,其中 TAN VIEN DONG TRADING CO., LTD. 公司的采购商9家,供应商75条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 TAN VIEN DONG TRADING CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 TAN VIEN DONG TRADING CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

TAN VIEN DONG TRADING CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-11 进口 380602 POLYAMIDE RESIN, NOSUNSATURATED POLYESTER RESIN CHINA SHANGHAI SAILING INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 更多
2022-07-28 进口 85361019 Max1.10.4#&Cầu chì 600A dùng cho thuyền buồm, mới 100% CHINA MAX CRUISE INTERNATIONAL PTE LTD. 更多
2022-07-28 进口 85361019 Max1.10.3#&Cầu chì 250A dùng cho thuyền buồm, mới 100% CHINA MAX CRUISE INTERNATIONAL PTE LTD. 更多
2022-07-28 进口 85361099 Max1.10.1#&Hộp cầu chì 225-400A (không có cầu chì) dùng cho thuyền buồm, mới 100% CHINA MAX CRUISE INTERNATIONAL PTE LTD. 更多
2022-07-28 进口 84081090 Man1029#&Động cơ thủy chạy dầu 1029kW, hiệu Man, mới 100% GERMANY WORKBOAT TRADING PTE LTD 更多
2022-07-27 出口 29025000 Chất xúc tác ngành nhựa Styrene Monomer -C8H8 dùng để đông cứng nhựa polyester (Styrene 99.7-00.9%, CAS 000100-42-5)#&VN NIPPON RIKA VIET NAM COMPANY LIMITED. 更多
2022-07-27 出口 29096000 Chất xúc tác dạng lỏng dùng trong sản xuất nhựa công nghiệp mekpo A (methyl ethyl ketone Peroxide 30-40% CAS 1338-23-4, Plasticizer 50-60%, CAS 131-11-3) (mục 01 tk 104370381360 ngày 23.11.2021)#&ID NIPPON RIKA VIET NAM COMPANY LIMITED. 更多
2022-07-27 出口 70193100 Chiếu sợi thủy tinh Chopped Strand Mat CSM450-1040 (mục 01 tờ khai 103953347740 ngày 12.04.2021)#&CN NIPPON RIKA VIET NAM COMPANY LIMITED. 更多
2022-07-27 出口 28183000 Sản phẩm hóa chất dạng bột Aluminium hydraxide HWF-10, Al(OH)#&CN NIPPON RIKA VIET NAM COMPANY LIMITED. 更多
2022-07-27 出口 39079130 Nhựa polyester nguyên sinh chưa no dạng lỏng Gel 135CTX - Unsaturated polyester - CHCO(CH2)2O #&VN NIPPON RIKA VIET NAM COMPANY LIMITED. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询