CÔNG TY TNHH ĐỨC TRÍ

全球贸易商编码:36VN0301502719

该公司海关数据更新至:2022-06-30

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:179 条 相关采购商:1 家 相关供应商:29 家

相关产品HS编码: 58019099 58063999

CÔNG TY TNHH ĐỨC TRÍ 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CÔNG TY TNHH ĐỨC TRÍ 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其179条相关的海关进出口记录,其中 CÔNG TY TNHH ĐỨC TRÍ 公司的采购商1家,供应商29条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CÔNG TY TNHH ĐỨC TRÍ 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CÔNG TY TNHH ĐỨC TRÍ 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CÔNG TY TNHH ĐỨC TRÍ 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-29 进口 58063999 WFS103SDP#&Vải Dệt 100% Polyester - Khổ 57 inches SPAIN A.GRATACOS S.A. 更多
2022-07-23 进口 58063999 WFS103SDP#&Vải Dệt 100% Polyester - Khổ 57 inches SPAIN A.GRATACOS S.A. 更多
2022-07-23 进口 58063999 WFS103SDP#&Vải Dệt 100% Polyester - Khổ 57 inches CHINA ZELOUF INTERNATIONAL 更多
2022-07-23 进口 58063999 WFS103SDP#&Vải Dệt 100% Polyester - Khổ 57 inches CHINA ZELOUF INTERNATIONAL 更多
2022-07-23 进口 58063999 WFS103SDP#&Vải Dệt 100% Polyester - Khổ 57 inches CHINA ZELOUF INTERNATIONAL 更多
2022-07-27 出口 62044300 9021#&Áo Váy Đầm Phụ Nữ 100% Polyester (Ladies 100% Polyester Woven Beaded Dress)#&VN UNITED STATES JOVANI FASHIONS LTD. 更多
2022-07-27 出口 62044300 71461#&Áo Váy Đầm Phụ Nữ 100% polyester (Ladies 100% Polyester Woven Beaded Dress)#&VN UNITED STATES JOVANI FASHIONS LTD. 更多
2022-07-11 出口 62044300 158072#&Áo Váy Đầm Phụ Nữ 100% Polyester (Ladies 100% Polyester Woven Dress)#&VN UNITED STATES JOVANI FASHIONS LTD. 更多
2022-07-11 出口 62044300 71461#&Áo Váy Đầm Phụ Nữ 100% polyester (Ladies 100% Polyester Woven Beaded Dress)#&VN UNITED STATES JOVANI FASHIONS LTD. 更多
2022-07-11 出口 62044300 9021#&Áo Váy Đầm Phụ Nữ 100% Polyester (Ladies 100% Polyester Woven Beaded Dress)#&VN UNITED STATES JOVANI FASHIONS LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询