GREEN ENVIRONMENT CO LTD (GECO)

全球贸易商编码:36VN0301822388

该公司海关数据更新至:2022-07-05

越南 采购商

数据来源:海关数据

相关交易记录:211 条 相关采购商:0 家 相关供应商:7 家

相关产品HS编码: 39159000 44013900 44014000 47079000 72042100 72044900 74040000 80020000

GREEN ENVIRONMENT CO LTD (GECO) 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。GREEN ENVIRONMENT CO LTD (GECO) 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其211条相关的海关进出口记录,其中 GREEN ENVIRONMENT CO LTD (GECO) 公司的采购商0家,供应商7条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 GREEN ENVIRONMENT CO LTD (GECO) 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 GREEN ENVIRONMENT CO LTD (GECO) 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

GREEN ENVIRONMENT CO LTD (GECO) 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-05 进口 72044900 Sắt thép phế liệu (loại 2)(Tỷ lệ vật liệu không phải là sắt thép còn lẫn trong mỗi lô hàng phế liệu NK không quá 5% khối lượng NK làm NLSX sắt thép) VIETNAM CÔNG TY TNHH MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG 更多
2022-07-05 进口 72044900 Sắt thép phế liệu (loại 1)(Tỷ lệ vật liệu không phải là sắt thép còn lẫn trong mỗi lô hàng phế liệu NK không quá 5% khối lượng NK làm NLSX sắt thép) VIETNAM CÔNG TY TNHH MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG 更多
2022-07-05 进口 47079000 Giấy vụn các loại (Tỷ lệ vật liệu không phải là giấy còn lẫn trong mỗi lô hàng phế liệu NK không quá 5% khối lượng NK làm NLSX giấy) VIETNAM CTY TNHH MABUCHI MOTOR DANANG 更多
2022-07-05 进口 39159000 Thỏi nhựa phế liệu (Tỷ lệ vật liệu không phải là thỏi nhựa còn lẫn trong mỗi lô hàng phế liệu NK không quá 5% khối lượng NK làm NLSX nhựa) VIETNAM CTY TNHH MABUCHI MOTOR DANANG 更多
2022-07-05 进口 39159000 Nhựa phế liệu (Tỷ lệ vật liệu không phải là nhựa còn lẫn trong mỗi lô hàng phế liệu NK không quá 5% khối lượng NK làm NLSX nhựa) VIETNAM CTY TNHH MABUCHI MOTOR DANANG 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询