NGO QUANG CO., LTD.

全球贸易商编码:36VN0303161711

该公司海关数据更新至:2022-07-23

越南 采购商

数据来源:海关数据

相关交易记录:212 条 相关采购商:0 家 相关供应商:4 家

相关产品HS编码: 39261000 42021299 42029290 73102110 83040099 96081090 96083090 96086090 96100090

NGO QUANG CO., LTD. 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。NGO QUANG CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其212条相关的海关进出口记录,其中 NGO QUANG CO., LTD. 公司的采购商0家,供应商4条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 NGO QUANG CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 NGO QUANG CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

NGO QUANG CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-23 进口 96100090 Bảng học sinh 7001 bằng nhựa, Kích thước 343*238, Hàng mới 100%, Hiệu xiaolingjing CHINA DONGGUAN ZONGTING COMMERCIAL AND TRADING CO., LTD. 更多
2022-07-23 进口 96100090 Bảng học sinh 7003 bằng nhựa, Kích thước 510*355, Hàng mới 100%, Hiệu xiaolingjing CHINA DONGGUAN ZONGTING COMMERCIAL AND TRADING CO., LTD. 更多
2022-07-23 进口 83040099 Hộp bút sắt B-687, Kích thước 210*83*41, Hàng mới 100%, Hiệu xiaolingjing CHINA DONGGUAN ZONGTING COMMERCIAL AND TRADING CO., LTD. 更多
2022-07-23 进口 73102110 Lon bỏ tiết kiệm (ống heo) S-247 bẳng sắt, Kích thước 154*101*144, Hàng mới 100%, Hiệu xiaolingjing CHINA DONGGUAN ZONGTING COMMERCIAL AND TRADING CO., LTD. 更多
2022-07-23 进口 42021299 Hộp bút nhựa 3837, Kích thước 215*83*48, Hàng mới 100%, Hiệu xiaolingjing CHINA DONGGUAN ZONGTING COMMERCIAL AND TRADING CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询