TIN PHU CO., LTD.

全球贸易商编码:36VN0304073306

该公司海关数据更新至:2022-06-28

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:319 条 相关采购商:3 家 相关供应商:52 家

相关产品HS编码: 15180036 151901 25030000 270008 27122000 28030090 28112290 28230000 29096000 29157030 29173990 29270010 29270090 29336900 29339990 29342000 34042000 38121000 38122000 38123100 38123900 38231100 38249999 39013000 39019090 39032090 39041010 39069099

TIN PHU CO., LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。TIN PHU CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其319条相关的海关进出口记录,其中 TIN PHU CO., LTD. 公司的采购商3家,供应商52条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 TIN PHU CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 TIN PHU CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

TIN PHU CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-29 进口 28030090 Muội carbon 40L dùng trong ngành nhựa, cao su, hàng mới 100% (Hi-Black 40L; C; CAS: 1333-86-4; 10kg/bao) KOREA ORION ENGINEERED CARBONS KOREA CO., LTD. 更多
2022-07-29 进口 38249999 Chất bôi trơn dùng trong công nghiệp nhựa, cao su hàng mới 100% (Chlorinated paraffin Grade TP-1310; CnH(2n+2-m)Clm; CAS: 85535-85-9); 265kg/thùng) INDIA SHHIVTEK INDUSTRIES PVT.LTD. 更多
2022-07-29 进口 28030090 Muội carbon 30L dùng trong ngành nhựa, cao su, hàng mới 100% (Hi-Black 30L; C; CAS: 1333-86-4; 10kg/bao) KOREA ORION ENGINEERED CARBONS KOREA CO., LTD. 更多
2022-07-25 进口 38231100 Axít Stearic dùng trong công nghiệp nhựa, cao su, hàng mới 100% (Stearic Acid Palmac 1600 "beads", C17H35COOH; 25kg/bao) MALAYSIA IOI ACIDCHEM SDN BHD 更多
2022-07-20 进口 39069099 Polymer Acrylic loại không phân tán trong nước, dạng nguyên sinh dùng trong công nghiệp nhựa, hàng mới 100% (PVC Processing Aid P-201, 25kg/bao) TAIWAN (CHINA) FORMOSA PLASTICS CORPORATION. 更多
2022-07-25 出口 38231100 Stearic Acid Palmac 1600 ''bead''(Axit Stearic dùng trong CN nhựa, cao su ,hàng mới 100%)#&MY VIETNAM CONG TY TNHH DAE YUN (VIET NAM) 更多
2022-07-25 出口 28112290 Link Silica Grade 955-1 (Chất phụ gia dùng trong CN nhựa, cao su hàng mới 100%) (sillic dioxid)#&CN VIETNAM CONG TY TNHH DAE YUN (VIET NAM) 更多
2022-07-13 出口 28112290 Link Silica Grade 955-1 (Chất phụ gia dùng trong CN nhựa, cao su hàng mới 100%) (sillic dioxid)#&CN VIETNAM CONG TY TNHH DAE YUN (VIET NAM) 更多
2022-07-01 出口 28112290 Link Silica Grade 955-1 (Chất phụ gia dùng trong CN nhựa, cao su hàng mới 100%) (sillic dioxid)#&CN VIETNAM CONG TY TNHH DAE YUN (VIET NAM) 更多
2022-06-20 出口 38231100 Stearic Acid Palmac 1600 '' '(Stearic acid used in plastic, rubber, 100%new goods) My VIETNAM CONG TY TNHH DAE YUN (VIET NAM) 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询