CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

全球贸易商编码:36VN0312840759

该公司海关数据更新至:2022-06-20

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:351 条 相关采购商:11 家 相关供应商:12 家

相关产品HS编码: 27101943 34031190 38021000 38249999 40091290 40169390 40169999 84141000 84149032 84149041 84149092 84213990 84219999 84811099 84814090 84836000 84842000 90118000

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其351条相关的海关进出口记录,其中 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 公司的采购商11家,供应商12条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-05 进口 40169390 Bộ phận của máy bơm chân không : Vòng đệm bằng cao su( Oring) , Material Number: 48652600 (0486000526) ,Hàng mới 100% INDIA PRECISION PLUS VACUUM PARTS 更多
2022-07-05 进口 40169390 Bộ phận của máy bơm chân không : Vòng đệm bằng cao su (Oring) , Material Number: 48653900 (0486000539),Hàng mới 100% INDIA PRECISION PLUS VACUUM PARTS 更多
2022-06-15 进口 84149091 Part of vacuum pumps: suction, p/n: ycfb100 (Cu), 100% new goods KOREA JACKCON GLOBAL CO. 更多
2022-06-15 进口 84149091 Part of vacuum pumps: suction, p/n: ycj040, 100% new goods KOREA JACKCON GLOBAL CO. 更多
2022-06-15 进口 84149091 Part of vacuum pumps: suction, p/n: ycj050, 100% new goods KOREA JACKCON GLOBAL CO. 更多
2022-06-20 出口 84814090 C01-5364 #& one-way exhaust valve 0916529297, manufacturer: Busch, 100% new goods VIETNAM TOYODA GOSEI HAIPHONG CO., LTD. 更多
2022-06-17 出口 84814090 One -way exhaust valve 0916529297, company: busch, 100% new goods VIETNAM CONG TY TNHH TOYODA GOSEI HAI PHONG 更多
2022-05-12 出口 84219999 S086#& part of vacuum pumps: oil filter, oil filter - p/n: 0531000002, 100% new goods VIETNAM TPRV 更多
2022-05-12 出口 84219999 IH0133#& Part of Vacuum Pumps: Oil Filter, Oil Filter - P/N: 0531000001, 100% new goods VIETNAM TPRV 更多
2022-05-12 出口 84149091 S107#& part of vacuum pumps: wings, 1 set of 3 pieces, vane - p/n: 0722000360, 100% new goods VIETNAM TPRV 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询