WAH LEE VN CO., LTD.

WAH LEE VN CO., LTD. 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。WAH LEE VN CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1119条相关的海关进出口记录,其中 WAH LEE VN CO., LTD. 公司的采购商30家,供应商84条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 WAH LEE VN CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 WAH LEE VN CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

WAH LEE VN CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-29 进口 39069099 Hạt nhựa nguyên sinh (Methylmethacrylat Acrylonitrile Butadien Styren) MABS PA-758, nhà sản xuất: CHIMEI, 25kg/bao, hàng mới 100% TAIWAN (CHINA) WAH LEE INDUSTRIAL CORP. 更多
2022-07-29 进口 39061090 Hạt nhựa dạng nguyên sinh PMMA ( Poly metyl metacrylat ) CM-205 ( 1 bao=25 kgs). Hàng mới 100% TAIWAN (CHINA) WAH LEE INDUSTRIAL CORP. 更多
2022-07-29 进口 39076910 Hạt nhựa nguyên sinh ( Polyethylene Terephthalate) PETG SKYGREEN KN100, nhà sản xuất: SK CHEMICAL, 25kg/bao, hàng mới 100% KOREA SK CHEMICALS CO., LTD. 更多
2022-07-29 进口 39033060 Hạt nhựa ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) resin PA-765A (1 bao = 25kg). Hàng mới 100%. TAIWAN (CHINA) WAH LEE INDUSTRIAL CORP. 更多
2022-07-29 进口 39074000 Hạt nhựa PC (polycarbonate) resin PC-175 (1 bao = 25kg). Hàng mới 100%. TAIWAN (CHINA) WAH LEE INDUSTRIAL CORP. 更多
2022-07-20 出口 39032090 Hạt nhựa Asaclean GL2 thành phần chính là nhựa Acrylonitrile Styrene copolymer dạng nguyên sinh (20kg/bao), hàng mới 100%#&JP CANON ELECTRONICS VIET NAM CO., LTD. 更多
2022-07-12 出口 39069099 Hạt nhựa MABS (Methylmethacrylate-Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Copolymers) dạng nguyên sinh TOYOLAC 920 555 NATURAL (1 bao =25kgs), hàng mới 100%#&MY VS INDUSTRY VIETNAM JOINT STOCK CO. 更多
2022-07-05 出口 39081090 Hạt nhựa Polyamide66 dạng nguyên sinh - PA66 Zytel 70G33L NC010, 25kg/Bao,nhà sản xuất: DUPONT, hàng mới 100%#&CN VIETNAM CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN DAIWA PLASTICS (VIET NAM) 更多
2022-07-05 出口 39081090 Hạt nhựa Polyamide66 dạng nguyên sinh - PA66 Zytel 70G33L BK031, 25kg/Bao,nhà sản xuất: DUPONT, hàng mới 100%#&CN VIETNAM CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN DAIWA PLASTICS (VIET NAM) 更多
2022-07-01 出口 39069099 Hạt nhựa MABS (Methylmethacrylate-Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Copolymers) dạng nguyên sinh TOYOLAC 920 555 NATURAL (1 bao =25kgs), hàng mới 100%#&MY VS INDUSTRY VIETNAM JOINT STOCK CO. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询