KIEN HUNG LMS CO., LTD.

全球贸易商编码:36VN0313496795

该公司海关数据更新至:2022-07-20

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:180 条 相关采购商:1 家 相关供应商:21 家

相关产品HS编码: 44039990

KIEN HUNG LMS CO., LTD. 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。KIEN HUNG LMS CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其180条相关的海关进出口记录,其中 KIEN HUNG LMS CO., LTD. 公司的采购商1家,供应商21条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 KIEN HUNG LMS CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 KIEN HUNG LMS CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

KIEN HUNG LMS CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-20 进口 44039990 Gỗ gõ đỏ xẻ hộp - TIMBER ( Afzelia Africana ) ( hàng không thuộc danh mục Cites) ( độ dầy từ 25 - 100 cm, chiều rộng từ 25 - 92 cm, dài 270 - 290 cm). hàng mới 100% SIERRA LEONE LEADWAY TRADING COMPANY LTD. 更多
2022-07-20 进口 44039990 Gỗ gõ đỏ xẻ hộp - DOUSSIE ( Afzelia Africana ) ( hàng không thuộc danh mục Cites) ( độ dầy từ 25 - 73 cm, chiều rộng từ 25 - 75 cm, dài 270 - 290 cm). hàng mới 100% SIERRA LEONE LEADWAY TRADING COMPANY LTD. 更多
2022-07-20 进口 44039990 Gỗ gõ đỏ xẻ hộp - DOUSSIE ( Afzelia Africana ) ( hàng không thuộc danh mục Cites) ( độ dầy từ 25 - 71 cm, chiều rộng từ 25 - 75 cm, dài 270 - 290 cm). hàng mới 100% SIERRA LEONE LEADWAY TRADING COMPANY LTD. 更多
2022-07-20 进口 44039990 Gỗ gõ đỏ xẻ hộp - TIMBER ( Afzelia Africana ) ( hàng không thuộc danh mục Cites) ( độ dầy từ 27 - 87 cm, chiều rộng từ 27 - 86 cm, dài 270 - 290 cm). hàng mới 100% SIERRA LEONE LEADWAY TRADING COMPANY LTD. 更多
2022-07-08 进口 44039990 Gỗ gõ đỏ xẻ hộp - DOUSSIE ( Afzelia Africana ) ( hàng không thuộc danh mục Cites) ( độ dầy từ 35 - 84 cm, chiều rộng từ 35 - 80 cm, dài 275 cm). hàng mới 100% NIGERIA SEA NEVER DRY IMPORT AND EXPORT LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询