BIBUS TECHVIET

BIBUS TECHVIET 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。BIBUS TECHVIET 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其966条相关的海关进出口记录,其中 BIBUS TECHVIET 公司的采购商13家,供应商47条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 BIBUS TECHVIET 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 BIBUS TECHVIET 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

BIBUS TECHVIET 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-27 进口 76109099 Thanh nhôm, Profile 8 40x40, natural; 690 mm, đã được gia công để sử dụng làm kết cấu, khung máy. Mã hàng: 1.1.026.03. Hàng mới 100% CHINA ITEM INDUSTRY AUTOMATION TECHNOLOGY (QINGDAO) CO., LTD. 更多
2022-07-27 进口 76109099 Thanh nhôm, Profile 8 40x40, natural; 140 mm, đã được gia công để sử dụng làm kết cấu, khung máy. Mã hàng: 1.1.026.03. Hàng mới 100% CHINA ITEM INDUSTRY AUTOMATION TECHNOLOGY (QINGDAO) CO., LTD. 更多
2022-07-27 进口 76109099 Thanh nhôm, Profile 8 40x40, natural; 2520 mm, đã được gia công để sử dụng làm kết cấu, khung máy. Mã hàng: 1.1.026.03. Hàng mới 100% CHINA ITEM INDUSTRY AUTOMATION TECHNOLOGY (QINGDAO) CO., LTD. 更多
2022-07-27 进口 76109099 Thanh nhôm, Profile 8 40x40, natural; 550 mm, đã được gia công để sử dụng làm kết cấu, khung máy. Mã hàng: 1.1.026.03. Hàng mới 100% CHINA ITEM INDUSTRY AUTOMATION TECHNOLOGY (QINGDAO) CO., LTD. 更多
2022-07-27 进口 76109099 Thanh nhôm, Profile 8 40x40, natural; 2720 mm, đã được gia công để sử dụng làm kết cấu, khung máy. Mã hàng: 1.1.026.03. Hàng mới 100% CHINA ITEM INDUSTRY AUTOMATION TECHNOLOGY (QINGDAO) CO., LTD. 更多
2022-07-27 出口 84818079 Van điều khiển khí nén (AIR OPERATED VALVE) - NP13-10A-12HS-3. Mới 100%#&JP VIETNAM CONG TY TNHH TAKAKO VIET NAM 更多
2022-07-27 出口 84129090 Xi lanh tay kẹp (Air Gripper) - CKJ-40CS. Mới 100%#&JP VIETNAM CONG TY TNHH TAKAKO VIET NAM 更多
2022-07-27 出口 84123100 Xi lanh khí nén (AIR CYLINDER) -STS-BP-40- 25-T2H5-D. Mới 100%#&JP VIETNAM CONG TY TNHH TAKAKO VIET NAM 更多
2022-06-14 出口 84123100 Air Cylinder GRC-K-20-180-T2H-D-A1, 100%new goods#& jp VIETNAM CONG TY TNHH TAKAKO VIET NAM 更多
2022-06-14 出口 84149092 Reduce pneumatic sound SLW-15A, 100%new goods#& jp VIETNAM CONG TY TNHH TAKAKO VIET NAM 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询