CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN VIỆT

全球贸易商编码:36VN0316576255

该公司海关数据更新至:2022-08-30

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:543 条 相关采购商:1 家 相关供应商:2 家

相关产品HS编码: 34059090 40091290 40169912 73151110 73151199 84099179 84829100 84831031 84841000 85113049 85123010 85392130 87141020 87141050 87141060 87141090

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN VIỆT 公司于2021-07-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN VIỆT 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其543条相关的海关进出口记录,其中 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN VIỆT 公司的采购商1家,供应商2条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN VIỆT 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN VIỆT 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN VIỆT 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-30 进口 87141090 Dĩa trước (nhông trước) (428) (for model DR.100.FUT), phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Mitkammakon (NCO), hàng mới 100% THAILAND M***. 更多
2022-08-30 进口 87141090 Dĩa sau (428) (for model . SMA), phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Mitkammakon (HELP,NCO,PHARAOH,SUN), hàng mới 100% THAILAND M***. 更多
2022-08-30 进口 87141090 Dĩa trước (nhông trước) (428) (for model W-NER150), phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Mitkammakon (HELP,NCO,PHARAOH,SUN), hàng mới 100% THAILAND M***. 更多
2022-08-30 进口 87141090 Dĩa sau (428) (for model . W-NER150), phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Mitkammakon (HELP,NCO,PHARAOH,SUN), hàng mới 100% THAILAND M***. 更多
2022-08-30 进口 87141090 Dĩa sau (428) (for model . S-RUS,JUPI-N), nhãn hiệu Mitkammakon (HELP,NCO,PHARAOH,SUN), hàng mới 100% THAILAND M***. 更多
2022-08-30 出口 73151110 Xích tải (428) (428 100L-102L), phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Mitkammakon (NCO), hàng mới 100% VIETNAM M***. 更多
2022-08-30 出口 73151110 Xích tải (428) (428-120L), phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Mitkammakon (HELP,NCO,PHARAOH,SUN), hàng mới 100% VIETNAM M***. 更多
2022-08-30 出口 73151110 Xích tải (428) (428-100L), phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Mitkammakon (HELP,NCO,PHARAOH,SUN), hàng mới 100% VIETNAM M***. 更多
2022-08-30 出口 73151110 Xích tải (428) (428 100L-108L), phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Mitkammakon (HELP,NCO,PHARAOH,SUN), hàng mới 100% VIETNAM M***. 更多
2022-08-30 出口 73151110 Xích tải (428) (428 104L), phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Mitkammakon (NCO), hàng mới 100% VIETNAM M***. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询