CONG TY TNHH VAI SOI COTTON XANH

全球贸易商编码:36VN0316624396

该公司海关数据更新至:2022-06-30

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:228 条 相关采购商:5 家 相关供应商:10 家

相关产品HS编码: 54023300

CONG TY TNHH VAI SOI COTTON XANH 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CONG TY TNHH VAI SOI COTTON XANH 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其228条相关的海关进出口记录,其中 CONG TY TNHH VAI SOI COTTON XANH 公司的采购商5家,供应商10条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CONG TY TNHH VAI SOI COTTON XANH 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CONG TY TNHH VAI SOI COTTON XANH 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CONG TY TNHH VAI SOI COTTON XANH 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-30 进口 54023300 D388#&Sợi filament tổng hợp đã dún 100% polyester (dạng cuộn, dùng để dệt vải, không nhãn hiệu) DTY 167dtex/144f SD RW SIM AA, mới 100%#&VN VIETNAM BILLION VN 更多
2022-07-30 进口 54024700 Sợi filament tổng hợp đơn không xoắn 100% polyester (dạng cuộn, dùng để dệt vải, không nhãn hiệu) FDY, 83dtex/72f SD RW AA , mới 100% VIETNAM CONG TY TNHH BILLION INDUSTRIAL (VIET NAM) 更多
2022-07-30 进口 54023300 Sợi filament tổng hợp đã dún 100% polyester (dạng cuộn, dùng để dệt vải, không nhãn hiệu) DTY, 111dtex/36f SD RW NIM AA , mới 100% VIETNAM CONG TY TNHH BILLION INDUSTRIAL (VIET NAM) 更多
2022-07-30 进口 54023300 Sợi filament tổng hợp đã dún 100% polyester (dạng cuộn, dùng để dệt vải, không nhãn hiệu) DTY, 167dtex/144f SD RW SIM AA , mới 100% VIETNAM CONG TY TNHH BILLION INDUSTRIAL (VIET NAM) 更多
2022-07-30 进口 54023300 D388#&Sợi filament tổng hợp đã dún 100% polyester (dạng cuộn, dùng để dệt vải, không nhãn hiệu) DTY 111dtex/144f SD RW SIM AA, mới 100%#&VN VIETNAM BILLION VN 更多
2022-07-01 出口 52052400 52052400#&SỢI 100% COTTON NE40S/1(CM40s CF)(SỢI ĐƠN, LÀM TỪ XƠ CHẢI KỸ, CÓ ĐỘ MẢNH 147.63 DECITEX, CHỈ SỐ MÉT 67.60), DÙNG ĐỂ DỆT VẢI. HÀNG MỚI 100% .#&VN VIETNAM CONG TY TNHH NEW WIDE ( VIET NAM ) 更多
2022-07-01 出口 52052400 NL258#&SỢI 100% COTTON NE40S/1(CM40s CF)(SỢI ĐƠN, LÀM TỪ XƠ CHẢI KỸ, CÓ ĐỘ MẢNH 147.63 DECITEX, CHỈ SỐ MÉT 67.60) Dùng dệt vải, không nhãn hiệu, mới 100% VIETNAM NEW WIDE VIETNAM 更多
2022-06-22 出口 52052400 NL258 #& 100% cotton Ne40s/1 (cm40s CF) (single fiber, made from thorough brush, with a piece of 147.63 decitex, meter index 67.60), used to weave fabric. NEW 100% VIETNAM NEW WIDE VIETNAM 更多
2022-06-22 出口 52052400 52052400 100% cotton Ne40s/1 (cm40s CF) (single fiber, made from carefully brushed fiber, has a piece of 147.63 decitex, meter index 67.60), used to weave fabric. 100% new goods VIETNAM CONG TY TNHH NEW WIDE ( VIET NAM ) 更多
2022-05-10 出口 52052400 52052400 100% cotton Ne40s/1 (cm40s CF) (single fiber, made from carefully brushed fiber, has a piece of 147.63 decitex, meter index 67.60), used to weave fabric. 100% new goods VIETNAM CONG TY TNHH NEW WIDE ( VIET NAM ) 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询