ISHIGAKI VIET NAM CO., LTD.

全球贸易商编码:36VN0700604198

该公司海关数据更新至:2022-07-29

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:3961 条 相关采购商:6 家 相关供应商:23 家

相关产品HS编码: 28020000 28170010 28421000 29157030 32050000 35069100 35069900 38121000 38123900 39100090 39232990 40021910 40024990 40025990 40027090 40051010 40059190 40081900 40169999 48191000 48211090 68061000 73079990 73181610 73269099 82072000 82073000 84195091 84807190

ISHIGAKI VIET NAM CO., LTD. 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。ISHIGAKI VIET NAM CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其3961条相关的海关进出口记录,其中 ISHIGAKI VIET NAM CO., LTD. 公司的采购商6家,供应商23条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 ISHIGAKI VIET NAM CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 ISHIGAKI VIET NAM CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

ISHIGAKI VIET NAM CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-29 进口 82072000 Khuôn đùn bằng thép SILICON PACKING fi494, hàng mới 100% VIETNAM CÔNG TY TNHH KYOEI DIETECH VIỆT NAM 更多
2022-07-29 进口 82072000 Khuôn hàn bằng thép SILICON A-2161P PACKING fi4xfi2.8x430L, hàng mới 100% VIETNAM CÔNG TY TNHH KYOEI DIETECH VIỆT NAM 更多
2022-07-29 进口 82072000 Khuôn hàn bằng thép RB-3-L427&QA2B-L385, hàng mới 100% VIETNAM CÔNG TY TNHH KYOEI DIETECH VIỆT NAM 更多
2022-07-29 进口 82072000 Khuôn đùn bằng thép SILICON PACKING XPM-4 L430, hàng mới 100% VIETNAM CÔNG TY TNHH KYOEI DIETECH VIỆT NAM 更多
2022-07-29 进口 82072000 Khuôn đùn bằng thép SILICON FUTA HONTAI YOU PACKING fi70.170L-fi95.256L, hàng mới 100% VIETNAM CÔNG TY TNHH KYOEI DIETECH VIỆT NAM 更多
2022-07-29 出口 40169999 0528-7126 Miếng đệm cao su 228-422006 DRAIN OUT CTO#&VN JAPAN ISHIGAKI RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD. 更多
2022-07-29 出口 40169999 0706-5049 Gioăng cao su gắn nắp hộp cơm PSB5SAN(NEW) FUTA PACKING (AG0.3%)#&VN JAPAN ISHIGAKI RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD. 更多
2022-07-29 出口 40169999 0720-5025 Nắp cao su bảo vệ ống đồng loại dùng một lần CAP YOU 1/2 04-30201#&VN JAPAN ISHIGAKI RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD. 更多
2022-07-29 出口 40082900 Vòng cao su (dùng để bảo vệ sản phẩm) L22VW0616, hàng mới 100%#&VN VIETNAM CONG TY TNHH TOHOKU PIONEER VIET NAM 更多
2022-07-29 出口 40082900 Vòng cao su (dùng để bảo vệ sản phẩm) L22VW0618, hàng mới 100%#&VN VIETNAM CONG TY TNHH TOHOKU PIONEER VIET NAM 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询