CÔNG TY TNHH DV - TM - SX - XUẤT NHẬP KHẨU VÂN THANH

全球贸易商编码:36VN0801320964

该公司海关数据更新至:2022-06-30

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:1972 条 相关采购商:1 家 相关供应商:2 家

相关产品HS编码: 39204900 39269099 54011090 54075200 55032000 56012290 58079090 58089090 60019290 60062200 84479010 95030060 95030099

CÔNG TY TNHH DV - TM - SX - XUẤT NHẬP KHẨU VÂN THANH 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CÔNG TY TNHH DV - TM - SX - XUẤT NHẬP KHẨU VÂN THANH 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1972条相关的海关进出口记录,其中 CÔNG TY TNHH DV - TM - SX - XUẤT NHẬP KHẨU VÂN THANH 公司的采购商1家,供应商2条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CÔNG TY TNHH DV - TM - SX - XUẤT NHẬP KHẨU VÂN THANH 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CÔNG TY TNHH DV - TM - SX - XUẤT NHẬP KHẨU VÂN THANH 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CÔNG TY TNHH DV - TM - SX - XUẤT NHẬP KHẨU VÂN THANH 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-28 进口 95030060 S68-FDF22-2021CIP-05#&Lòng bàn tay phải là bộ phận của thú nhồi bông, bán thành phẩm chất liệu 100% Polyester CHINA CÔNG TY TNHH FANTASTIC INTERNATIONAL 更多
2022-07-28 进口 95030060 S61-FDF22-2021CIP-27#&Buộc nơ (tâm nơ) là bộ phận của thú nhồi bông, bán thành phẩm chất liệu 100% Polyester CHINA CÔNG TY TNHH FANTASTIC INTERNATIONAL 更多
2022-07-28 进口 39204900 S01-FXC66-012#&Vòng nhựa trắng. Hàng mới 100% CHINA CÔNG TY TNHH FANTASTIC INTERNATIONAL 更多
2022-07-28 进口 95030099 S61-FXC66-CIP-13R1#&Lót miệng là bộ phận của thú nhồi bông, bán thành phẩm chất liệu 100% Polyester CHINA CÔNG TY TNHH FANTASTIC INTERNATIONAL 更多
2022-07-28 进口 95030060 S68-FDF22-2021CIP-04#& Lòng bàn tay trái là bộ phận của thú nhồi bông, bán thành phẩm chất liệu 100% Polyester CHINA CÔNG TY TNHH FANTASTIC INTERNATIONAL 更多
2022-07-29 出口 95030099 S65-FDF21-2021CIP-VN-01-22#&Vỏ thú nhồi bông hình chó anh bằng vải, chưa khâu tay, chưa được nhồi bông và các công đoạn gia công khác. Hàng mới 100%. #&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH FANTASTIC INTERNATIONAL 更多
2022-07-29 出口 95030099 S65-FXC66-2021CIP-VN-01-R1#&Vỏ thú nhồi bông hình rái cá bằng vải, chưa khâu tay, chưa được nhồi bông và các công đoạn gia công khác. Hàng mới 100%. #&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH FANTASTIC INTERNATIONAL 更多
2022-07-29 出口 95030099 S65-FXC66-2021CIP-VN-01-R1#&Vỏ thú nhồi bông hình rái cá bằng vải, chưa khâu tay, chưa được nhồi bông và các công đoạn gia công khác. Hàng mới 100%. #&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH FANTASTIC INTERNATIONAL 更多
2022-07-29 出口 95030099 S65-FPY65-02-VN-R1#&Vỏ đồ chơi trẻ e bằng vải chưa khâu tay, chưa được nhồi bông và các công đoạn gia công khác. hàng mới 100%#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH FANTASTIC INTERNATIONAL 更多
2022-07-29 出口 95030099 S65-FPM51-2021CIP-VN-01-R1#&Vỏ thú nhồi bông hình chó anh bằng vải, chưa khâu tay, chưa được nhồi bông và các công đoạn gia công khác. Hàng mới 100%. #&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH FANTASTIC INTERNATIONAL 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询