CÔNG TY TNHH DONG YANG E & P VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DONG YANG E & P VIỆT NAM 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CÔNG TY TNHH DONG YANG E & P VIỆT NAM 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其104912条相关的海关进出口记录,其中 CÔNG TY TNHH DONG YANG E & P VIỆT NAM 公司的采购商82家,供应商142条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CÔNG TY TNHH DONG YANG E & P VIỆT NAM 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CÔNG TY TNHH DONG YANG E & P VIỆT NAM 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CÔNG TY TNHH DONG YANG E & P VIỆT NAM 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-30 进口 85332100 DY007#&Điện trở các loại ( hàng mới 100%)MQAAG002120 TAIWAN (CHINA) DONG YANG E&P INC. 更多
2022-07-30 进口 39199099 DY013#&Màng Ni lông bảo vệ ( hàng mới 100%)MGAAA005150 VIETNAM CONG TY TNHH ATEX GD VIET NAM (DONGYANG E&P INC) 更多
2022-07-30 进口 39231090 DY053#&Khay nhựa (hàng mới 100%)MGFAB000560 VIETNAM JL PLASTICS VINA CO LTD (DONGYANG E&P INC) 更多
2022-07-30 进口 85043192 DY009#&Biến áp các loại ( hàng mới 100%) MQGAH040120 VIETNAM CONG TY TNHH AUTUM VINA (DONGYANG E&P INC) 更多
2022-07-30 进口 85332100 DY007#&Điện trở các loại ( hàng mới 100%)MQAAG085150 TAIWAN (CHINA) DONG YANG E&P INC. 更多
2022-07-30 出口 85044090 GH44-03052A .#&Sạc Pin ĐTDĐ EP-TA200(HWE)_S10_VE3 - FADTAMC0656V ( hàng mới 100%)#&VN KOREA DONG YANG E&P INC. 更多
2022-07-30 出口 85044090 GH44-02856 A:#&Sạc Pin ĐTDĐ EP-TA60EBE - FADTAMC0073V ( hàng mới 100%)#&VN KOREA DONG YANG E&P INC. 更多
2022-07-30 出口 85044090 GH44-03049A .#&Sạc Pin ĐTDĐ EP-TA200(EWE)_S10_VE3 - FADTAMC0791V ( hàng mới 100%)#&VN KOREA DONG YANG E&P INC. 更多
2022-07-30 出口 85044090 GH44-03069 A#&Sạc Pin ĐTDĐ EP-TA800(UBE)_VE2 - FADTAMC0669V ( hàng mới 100%)#&VN KOREA DONG YANG E&P INC. 更多
2022-07-29 出口 85044090 BN44-00852F#&Bộ biến đổi điện tĩnh cấp nguồn L48MSFR_MDY - FSMDPVD0170V ( hàng mới 100%)#&VN VIETNAM DONG YANG E&P INC-KOREA (SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX CO. ,LTD) 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询