CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINH HÀ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINH HÀ 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINH HÀ 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其8614条相关的海关进出口记录,其中 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINH HÀ 公司的采购商116家,供应商14条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINH HÀ 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINH HÀ 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINH HÀ 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-29 出口 82081000 Mảnh cắt TNMG160404N-SU-AC630M (dùng cho máy tiện CNC, hàng mới 100%)#&JP VIETNAM THE BRANCH OF FUJIKIN VIETNAM CO., LTD - BAC NINH FACTORY 更多
2022-07-29 出口 90318090 Dụng cụ căn phẳng chuẩn dùng để hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm cơ khí chính xác, kích thước 300X300X100MM,Mã:517-101C(có kích thuớc chuẩn,độ chính xác cao, hàng mới100%)#&JP VIETNAM THE BRANCH OF FUJIKIN VIETNAM CO., LTD - BAC NINH FACTORY 更多
2022-07-29 出口 90318090 Dưỡng chuẩn kiểm tra đường kính M20*1.0GRWR2 (để kiểm tra đường kính trong, ngoài của các vật(chi tiết) trong ngành cơ khí, hàng mới 100%)#&JP VIETNAM THE BRANCH OF FUJIKIN VIETNAM CO., LTD - BAC NINH FACTORY 更多
2022-07-29 出口 90318090 Dưỡng chuẩn kiểm tra đường kính 3/8-20 UN GRWR2A (để kiểm tra đường kính trong, ngoài của các vật(chi tiết) trong ngành cơ khí, hàng mới 100%)#&JP VIETNAM THE BRANCH OF FUJIKIN VIETNAM CO., LTD - BAC NINH FACTORY 更多
2022-07-29 出口 90318090 Dưỡng chuẩn kiểm tra đường kính 5/8-20 UN GRWR2A (để kiểm tra đường kính trong, ngoài của các vật(chi tiết) trong ngành cơ khí, hàng mới 100%)#&JP VIETNAM THE BRANCH OF FUJIKIN VIETNAM CO., LTD - BAC NINH FACTORY 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询