CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU

全球贸易商编码:36VN101215869

该公司海关数据更新至:2023-07-31

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:11071 条 相关采购商:99 家 相关供应商:11 家

相关产品HS编码: 38220020 38220090 39021090 39269039 49119990 85285920 85442021 90181900 90189090 90192000 90251919 90278030 90279099 90330010

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其11071条相关的海关进出口记录,其中 CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 公司的采购商99家,供应商11条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-09-22 进口 90278030 Máy đo đường huyết On-Call EZII (mg/dL) (G113-254), Lot: 3368204, mới 100% ( 1 kit = 1 bộ). Nhà SX: ACON BIOTECH(HANGZHOU) CO.,LTD. CHINA. CHINA A***. 更多
2022-09-16 进口 90278030 Máy đo đường huyết On-Call EZII (mmol/L) (G113-254), Lot: 3368198, mới 100% ( 1 kit = 1 bộ). Nhà SX: ACON BIOTECH(HANGZHOU) CO.,LTD. CHINA. CHINA A***. 更多
2022-09-16 进口 90278030 Máy đo đường huyết On-Call Plus (mmol/L) (G113-214-CBN06A), Lot: 3368199/200, mới 100% ( 1 kit = 1 bộ). Nhà SX: ACON BIOTECH(HANGZHOU) CO.,LTD. CHINA. CHINA A***. 更多
2022-09-14 进口 38220090 Que thử phân tich nước tiểu 10 thông số (GLU/BIL/KET/SG/BLO/pH/PRO/URO/NIT/LEU) (U031-101-CBN03B)(100 tests/hộp) Lot: URS2080077/8/9, HD: 04,10/10/2024, mới 100% ( 1 kit = 1 hộp) CHINA A***. 更多
2022-09-14 进口 38220090 Que thử phân tích nước tiểu 3 thông số (GLU/pH/PRO)(U031-031-CBN03B)(100 tests/hộp)Lot: URS2080122, HD: 18/10/2024, mới 100% ( 1 kit = 1 hộp) CHINA A***. 更多
2023-07-31 出口 39219090 077-DPL-296#&3MM DANPLA SHEET 1000X1400MM VIETNAM K***. 更多
2023-07-31 出口 39219090 077-DPL-072#&4MM DANPLA SHEET 1500X2900MM VIETNAM K***. 更多
2023-07-31 出口 39269099 077-HAB-001#&BLACK PLASTIC HANDLE VIETNAM K***. 更多
2023-07-31 出口 39231090 PLASTIC BOX DANPLA T= 3MM KIT D405-KA (OD:270X160X85MM) VIETNAM K***. 更多
2023-07-31 出口 39231090 M43#&DANPLA 4MM MS05.20 (435X325X340)MM. VIETNAM F***. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询