CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠT

全球贸易商编码:36VN101893977

该公司海关数据更新至:2022-06-28

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:33 条 相关采购商:1 家 相关供应商:0 家

相关产品HS编码: 73211100 84146019

CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠT 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠT 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其33条相关的海关进出口记录,其中 CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠT 公司的采购商1家,供应商0条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠT 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠT 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠT 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-22 出口 22071000 Cồn 99 độ ( dùng để vệ sinh máy móc) VIETNAM MABUCHI MOTOR DA NANG.LTD. 更多
2022-06-28 出口 22071000 99 degrees alcohol (used to clean machinery) VIETNAM MABUCHI MOTOR DA NANG.LTD. 更多
2022-06-11 出口 22071000 99 degrees alcohol (used to clean machinery) VIETNAM MABUCHI MOTOR DA NANG.LTD. 更多
2022-06-01 出口 22071000 99 degrees alcohol (used to clean machinery) VIETNAM MABUCHI MOTOR DA NANG.LTD. 更多
2022-05-10 出口 22071000 99 degrees alcohol (used to clean machinery) VIETNAM MABUCHI MOTOR DA NANG.LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询