CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÙNG TRANG

全球贸易商编码:36VN106196948

该公司海关数据更新至:2022-08-02

越南 供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:16 条 相关采购商:2 家 相关供应商:0 家

相关产品HS编码: 83024290

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÙNG TRANG 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÙNG TRANG 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其16条相关的海关进出口记录,其中 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÙNG TRANG 公司的采购商2家,供应商0条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÙNG TRANG 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÙNG TRANG 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÙNG TRANG 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-09-09 出口 39269099 Dây đen mịn dày bằng nhựa PP kích thước dài 21mm x rộng 2.5cm mới 100%#&VN VIETNAM DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NITORI VIỆT NAM 更多
2022-08-02 出口 39269099 Dây đen mịn dày bằng nhựa PP kích thước dài 21mm x rộng 2.5cm mới 100%#&VN VIETNAM DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NITORI VIỆT NAM 更多
2022-06-11 出口 39269099 2305 #& anti -pinsed wallpap for cabinets, PP plastic size 21mm long x width 2.5cm, 100% new VIETNAM DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NITORI VIỆT NAM 更多
2022-05-18 出口 39269099 2305 wallpapers against the cabinet, made of PP plastic size 21mm long x width 2.5cm, 100% new VIETNAM DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT NITORI VIỆT NAM 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询