ASCENT KEY GARMENT MANUFACTORY CO., LTD.

ASCENT KEY GARMENT MANUFACTORY CO., LTD. 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。ASCENT KEY GARMENT MANUFACTORY CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1639条相关的海关进出口记录,其中 ASCENT KEY GARMENT MANUFACTORY CO., LTD. 公司的采购商9家,供应商7条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 ASCENT KEY GARMENT MANUFACTORY CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 ASCENT KEY GARMENT MANUFACTORY CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

ASCENT KEY GARMENT MANUFACTORY CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-26 进口 52093900 V991-K58#&Vải 99% Cotton 1% Elastane - K.58", vải dệt thoi, đã nhuộm, trọng lượng 220g/m2 HONG KONG (CHINA) EXCEL KIND INDUSTRIAL LTD. 更多
2022-08-26 进口 52093900 V991-K62#&Vải 99% Cotton 1% Elastane - K.62", vải dệt thoi, đã nhuộm, trọng lượng 260g/m2 HONG KONG (CHINA) EXCEL KIND INDUSTRIAL LTD. 更多
2022-08-26 进口 52113900 V78211-K58#&Vải 78% Cotton 21% Repreve 1% Elastane -K58", vải dệt thoi, đã nhuộm, trọng lượng 210g/m2 HONG KONG (CHINA) EXCEL KIND INDUSTRIAL LTD. 更多
2022-08-26 进口 52093900 V991-K60#&Vải 99% Cotton 1% Elastane - K.60", vải dệt thoi, đã nhuộm, trọng lượng 240g/m2 HONG KONG (CHINA) EXCEL KIND INDUSTRIAL LTD. 更多
2022-08-11 进口 96071100 DAYKEOKL#&Dây kéo kim loại, phụ kiện gắn lên quần áo. HONG KONG (CHINA) ASCENT KEY INVESTMENT LTD. 更多
2022-08-18 出口 62046300 203123#&Quần dài nữ#&VN HONG KONG (CHINA) ASCENT KEY INVESTMENT LTD. 更多
2022-08-18 出口 62034300 105479#&Quần dài nam#&VN HONG KONG (CHINA) ASCENT KEY INVESTMENT LTD. 更多
2022-08-17 出口 62046300 SPP231A81BIR#&Quần dài nữ#&VN HONG KONG (CHINA) ASCENT KEY INVESTMENT LTD. 更多
2022-08-17 出口 62046300 52-62136#&Quần dài nữ#&VN HONG KONG (CHINA) EXCEL KIND INDUSTRIAL LTD. 更多
2022-08-17 出口 62046300 SPP345A39CTE#&Quần dài nữ#&VN HONG KONG (CHINA) ASCENT KEY INVESTMENT LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询