CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KINGKONG (HẢI PHÒNG)

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KINGKONG (HẢI PHÒNG) 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KINGKONG (HẢI PHÒNG) 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其585条相关的海关进出口记录,其中 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KINGKONG (HẢI PHÒNG) 公司的采购商13家,供应商16条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KINGKONG (HẢI PHÒNG) 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KINGKONG (HẢI PHÒNG) 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KINGKONG (HẢI PHÒNG) 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-09 进口 76051990 DN01#&Dây nhôm không hợp kim tráng men bóng 0.47 mm/6HR0170005340047 (DN01-6) , linh kiện sản xuất bộ phận của motor. Hàng mới 100%. VIETNAM CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ WOLONG (VIỆT NAM) 更多
2022-07-05 进口 27101260 Dung môi SK-SOL 7, dạng lỏng (thành phần gồm:Naphtha (petroleum), hydrotreated light) , mã CAS: 64742-49-0, đóng gói 140kg/thùng, hàng mới 100%#&KR VIETNAM C&K VINA CO., LTD. 更多
2022-05-30 进口 48191000 Carton 930 x 930 x 1140mm New goods 100%#& vn VIETNAM VI NGHIEP T & P CO., LTD. 更多
2022-05-30 进口 48191000 Carton 930 x 930 x 1200mm New goods 100%#& vn VIETNAM VI NGHIEP T & P CO., LTD. 更多
2022-04-25 进口 29024400 Xylene (mixed xylene) - mixture of homophones of xylene. Chemicals used in the paint and printing industry (179kg/drum). 100%new products.#& SG VIETNAM VIET NAM TNT TRAPRO.,JSC 更多
2022-08-31 出口 76012000 N02#&Dây nhôm ở dạng cuộn chưa gia công (nhôm hợp kim), kích thước 2.00mm.mới 100% VIETNAM TONGLING HAITAI IMPORT & EXPORT CO., LTD. 更多
2022-08-01 出口 76012000 N02#&Dây nhôm ở dạng cuộn chưa gia công (nhôm hợp kim), kích thước 2.00mm.mới 100% VIETNAM TONGLING KINGKONG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. 更多
2022-08-01 出口 76012000 N02#&Dây nhôm ở dạng cuộn chưa gia công (nhôm hợp kim),kích thước 2.00mm.mới 100% VIETNAM TONGLING KINGKONG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. 更多
2022-07-20 出口 85441900 FD-21#&Dây nhôm đã tráng men cách điện #0.8mm ( linh kiện sản xuất máy phát điện, hàng mới 100%)Đơn giá: 128,322 VNĐ VIETNAM JILI VIET NAM CO., LTD. 更多
2022-07-20 出口 85441900 FD-101#&Dây nhôm đã tráng men cách điện #0.95 ( linh kiện sản xuất máy phát điện, hàng mới 100%)Đơn giá: 128,322 VNĐ VIETNAM JILI VIET NAM CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询