TOTAL ENVIRONMENT CO., LTD.

全球贸易商编码:36VN2300891262

该公司海关数据更新至:2022-06-13

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:89 条 相关采购商:6 家 相关供应商:2 家

相关产品HS编码: 34021990 34029013 38249999 85044090

TOTAL ENVIRONMENT CO., LTD. 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。TOTAL ENVIRONMENT CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其89条相关的海关进出口记录,其中 TOTAL ENVIRONMENT CO., LTD. 公司的采购商6家,供应商2条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 TOTAL ENVIRONMENT CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 TOTAL ENVIRONMENT CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

TOTAL ENVIRONMENT CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-05-11 进口 84213990 CSM-B-PP-P-1-12-EC filter bag, CSM, rough, used for air filtration system, with PP fabric, size: 180 x 810mm, 1um. New 100%. KOREA PJ INDUSTRIAL CORP. 更多
2022-05-11 进口 34029013 The Ultra-200 substance is used to eliminate alkali oil in painted wastewater after coating the protective paint on the phone glass, not used in plant protection or aquaculture. New 100% KOREA PJ INDUSTRIAL CORP. 更多
2022-04-25 进口 34029013 The Ultra-200 substance is used to eliminate alkali oil in painted wastewater after coating the protective paint on the phone glass, not used in plant protection or aquaculture. New 100% KOREA PJ INDUSTRIAL CORP. 更多
2022-04-08 进口 84213990 CSM-B-PP-P-1-12-EC filter bag, CSM, rough, used for air filtration system, with PP fabric, size: 180 x 810mm, 1um. New 100%. KOREA PJ INDUSTRIAL CORP. 更多
2022-07-11 出口 34029013 Chất ULTRA-100 dùng để khử nhớt Alkali trong nước thải sơn sau công đoạn phủ lớp sơn bảo vệ lên kính điện thoại, không sử dụng trong bảo vệ thực vật hoặc nuôi trồng thủy sản. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM THAI NGUYEN CO., LTD. 更多
2022-07-11 出口 34029013 Chất ULTRA-200 dùng để khử nhớt Alkali trong nước thải sơn sau công đoạn phủ lớp sơn bảo vệ lên kính điện thoại, không sử dụng trong bảo vệ thực vật hoặc nuôi trồng thủy sản. Hàng mới 100%#&KR VIETNAM SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM THAI NGUYEN CO., LTD. 更多
2022-07-11 出口 34029013 Chất ULTRA-110 dùng để khử nhớt Alkali trong nước thải sơn sau công đoạn phủ lớp sơn bảo vệ lên kính điện thoại, không sử dụng trong bảo vệ thực vật hoặc nuôi trồng thủy sản. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM THAI NGUYEN CO., LTD. 更多
2022-06-13 出口 34029013 The Ultra-100 substance is used to eliminate alkali oil in painted wastewater after coating the protective paint on the phone glass, not used in plant protection or aquaculture. New products 100%#& vn VIETNAM SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM THAI NGUYEN CO., LTD. 更多
2022-06-13 出口 34029013 Ultra-110 substance used to eliminate alkali oil in painted wastewater after coating the protective paint on the phone glass, not used in plant protection or aquaculture. New products 100%#& vn VIETNAM SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM THAI NGUYEN CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询