DZC OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY (VIET NAM) CO., LTD.

DZC OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY (VIET NAM) CO., LTD. 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。DZC OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY (VIET NAM) CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其7374条相关的海关进出口记录,其中 DZC OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY (VIET NAM) CO., LTD. 公司的采购商28家,供应商46条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 DZC OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY (VIET NAM) CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 DZC OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY (VIET NAM) CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

DZC OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY (VIET NAM) CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-29 进口 74081900 TYJ0002600AABA000000000#&Dây đồng dạng cuộn, đường kính 2.6mm, Hàng mới 100%. CHINA DEJINCHANG OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 更多
2022-07-08 进口 74081900 TXS#&Dây đồng mạ thiếc, dạng cuộn, đường kính 0.052mm (Sn<0.8%), hàng mới 100% CHINA HUIZHOU DEJINCHANG OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. 更多
2022-07-08 进口 74081900 TXS#&Dây đồng mạ thiếc, dạng cuộn, đường kính 0.052mm (Sn<0.8%), hàng mới 100% CHINA HUIZHOU DEJINCHANG OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. 更多
2022-07-08 进口 74081900 TXS#&Dây đồng mạ thiếc, dạng cuộn, đường kính 0.053mm (Sn<0.8%), hàng mới 100% CHINA HUIZHOU DEJINCHANG OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. 更多
2022-07-08 进口 74081900 TXS#&Dây đồng mạ thiếc, dạng cuộn, đường kính 0.053mm (Sn<0.8%), hàng mới 100% CHINA HUIZHOU DEJINCHANG OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. 更多
2022-07-30 出口 74082900 TXS0000060A2B2005000000#&Dây đồng mạ thiếc phi 0.06mm, chưa bọc lớp cách điện, mới 100%#&VN VIETNAM CONG TY TNHH CONG NGHE PYS VIET NAM 更多
2022-07-30 出口 74081900 TRS0000155A0B5009000000#&Dây đồng phi 0.155mm, chưa bọc lớp cách điện, mới 100%#&VN VIETNAM CONG TY TNHH CONG NGHE PYS VIET NAM 更多
2022-07-30 出口 74130010 JTX0160254A2B36302732S0#&Dây đồng mạ thiếc 16/0.254mm, chưa bọc lớp cách điện, mới 100%#&VN VIETNAM CONG TY TNHH LTK CABLE VIET NAM 更多
2022-07-30 出口 74130010 JTX0110157A4B25001416S0#&Dây đồng mạ thiếc 11/0.157mm , chưa bọc lớp cách điện, mới 100%#&VN VIETNAM CONG TY TNHH LTK CABLE VIET NAM 更多
2022-07-30 出口 74130010 JTX0070157A3B34001113S0#&Dây đồng mạ thiếc 7/0.157mm, chưa bọc lớp cách điện, mới 100%#&VN VIETNAM CONG TY TNHH LTK CABLE VIET NAM 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询