CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT NẮNG ĐÔNG PHƯƠNG

全球贸易商编码:36VN303341143

该公司海关数据更新至:2022-08-31

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:254 条 相关采购商:19 家 相关供应商:1 家

相关产品HS编码: 27101260 27101299 27101943 27101944 27101960 27101989 27101990 34031919

CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT NẮNG ĐÔNG PHƯƠNG 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT NẮNG ĐÔNG PHƯƠNG 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其254条相关的海关进出口记录,其中 CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT NẮNG ĐÔNG PHƯƠNG 公司的采购商19家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT NẮNG ĐÔNG PHƯƠNG 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT NẮNG ĐÔNG PHƯƠNG 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT NẮNG ĐÔNG PHƯƠNG 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-31 进口 27101943 Dầu bôi trơn dùng trong CN (CPC GENERAL PURPOSE OIL 20) - Hàm lượng bitum trên 70%, không dùng cho động cơ đốt trong. TAIWAN (CHINA) THAI VIET SHING PETROLEUM CO., LTD. 更多
2022-08-29 进口 27101990 Dầu hóa dẻo cao su số 3 dùng trong CN (CPC RUBBER PROCESSING OIL 3 - KNVG30 NAPHTHENIC RUBBER EXTENDER OIL) - Hàm lượng bitum trên 70%, không dùng cho động cơ đốt trong. CHINA THAI VIET SHING PETROLEUM CO., LTD. 更多
2022-08-24 进口 27101943 Dầu tuần hoàn R-68 dùng trong CN (CIRCULATION OIL R-68) - Hàm lượng bitum trên 70%, không dùng cho động cơ đốt trong. Thùng/200 Lít. TAIWAN (CHINA) THAI VIET SHING PETROLEUM CO., LTD. 更多
2022-08-24 进口 27101990 Dầu thủy lực AW-68 dùng trong CN (HYDRAULIC OIL AW-68) - Hàm lượng bitum trên 70%, không dùng cho động cơ đốt trong. Thùng/200 Lít. TAIWAN (CHINA) THAI VIET SHING PETROLEUM CO., LTD. 更多
2022-08-24 进口 27101960 Dầu ngắt mạch dùng trong công nghiệp (ELECTRIC DISCHARGE FLUID EP1) - Hàm lượng bitum trên 70%, không dùng cho động cơ đốt trong. Thùng/200 Lít. TAIWAN (CHINA) THAI VIET SHING PETROLEUM CO., LTD. 更多
2022-08-26 出口 27101299 Dung môi công nghiệp (Clean Cleaning Naptha) (T/200L) (Mua từ hàng NK tại tk số: 104812183450, mục 2).Hàng mới 100% VIETNAM ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM) CORPORATION LTD. 更多
2022-08-26 出口 27101990 Dầu gia công kim loại (LB73675) (T/200L) Mua từ hàng NK tại tk số:104239767700, mục 3).Hàng mới 100% VIETNAM ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM) CORPORATION LTD. 更多
2022-08-26 出口 27101990 Dầu thủy lực 68AWS (LA67168) (T/200L) ( Mua từ hàng NK tại tk số: 104525365711, mục 2).Hàng mới 100% VIETNAM ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM) CORPORATION LTD. 更多
2022-08-25 出口 27101990 Dầu thuỷ lực 68AWS (T/200L) (LA67168) #&VN VIETNAM CONG TY TNHH CHARMMING VIET NAM 更多
2022-08-24 出口 27101990 Dầu thủy lực 68AWS (LA67168) (T/200L) ( từ tờ khai NK số 104525365711, mục 2) #&TW VIETNAM CONG TY TNHH ADVANCED MULTITECH (VIET NAM) 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询