CÔNG TY CỔ PHẦN NIKKEN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN NIKKEN VIỆT NAM 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CÔNG TY CỔ PHẦN NIKKEN VIỆT NAM 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其2508条相关的海关进出口记录,其中 CÔNG TY CỔ PHẦN NIKKEN VIỆT NAM 公司的采购商23家,供应商85条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CÔNG TY CỔ PHẦN NIKKEN VIỆT NAM 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CÔNG TY CỔ PHẦN NIKKEN VIỆT NAM 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CÔNG TY CỔ PHẦN NIKKEN VIỆT NAM 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-31 进口 32100099 Sơn 2K vàng, ( tổng3lon loại 4kg), hàng mới 100%#&VN VIETNAM CôNG TY TNHH SơN HOA VIệT 更多
2022-08-31 进口 82075000 VT-0002889#&Mũi khoan NEXUS-GDS 5.1 (8650510)#&JP JAPAN CONG TY TNHH MTV CO KHI NHAT ANH 更多
2022-08-31 进口 82079000 VT-0002929#&Mũi phay T D12 XAL-EM4S12#&JP JAPAN CONG TY TNHH MTV CO KHI NHAT ANH 更多
2022-08-31 进口 38140000 VT-0002960#&Dung môi, ( tổng 2can loại 20kg + 1can loại 10kg ), hàng mới 100% VIETNAM CôNG TY TNHH SơN HOA VIệT 更多
2022-08-31 进口 82079000 VT-0002928#&Mũi phay T D12 (8520120)#&JP JAPAN CONG TY TNHH MTV CO KHI NHAT ANH 更多
2022-08-31 出口 80070099 VT-0002956#&Bã ghim gỗ không màu loại 16kg- Thùng bằng thiếc, ( tổng 2 thùng = 32kg), hàng mới 100% VIETNAM CôNG TY TNHH SơN HOA VIệT 更多
2022-08-31 出口 80070099 VT-0002957#&Đóng rắn HV427 loại 4kg - Lon bằng thiếc, ( tổng 2lon=8kg ), hàng mới 100% VIETNAM CôNG TY TNHH SơN HOA VIệT 更多
2022-08-31 出口 80070099 VT-0002963#& Đóng rắn HV420 loại 4kg - Lon bằng thiếc, ( tổng 2lon=8kg ), hàng mới 100% VIETNAM CôNG TY TNHH SơN HOA VIệT 更多
2022-08-31 出口 80070099 VT-0002959#&Đóng rắn HV405 loại 4kg - Lon bằng thiếc, ( tổng 1lon loại 4kg +2 lon loại 1kg ), hàng mới 100% VIETNAM CôNG TY TNHH SơN HOA VIệT 更多
2022-08-25 出口 73251090 NVL-0000001#&Phôi gang tay ghế lớn phải ( FC250) (1pce=6.6kg), mới 100% VIETNAM CN TONG CTY MAY DONG LUC VA MAY NONG NGHIEP VN CTCP- NHA MAY DUC 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询