DONAPLAST

DONAPLAST 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。DONAPLAST 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其4339条相关的海关进出口记录,其中 DONAPLAST 公司的采购商20家,供应商72条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 DONAPLAST 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 DONAPLAST 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

DONAPLAST 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-28 进口 39012000 Hạt nhựa HDPE - HIGH DENSITY Polyethylene HDPE P6006NA (25KG/BAO), Là Polyethylene có trọng lượng riêng > 0,94g/cm3 , dang nguyên sinh.Hàng mới 100% SAUDI ARABIA SABIC ASIA PACIFIC PTE LTD. 更多
2022-07-27 进口 39041010 Bột nhựa PVC- PVC SUSPENSION RESIN TH-1000R, Dạng bột nguyên sinh, sx theo công nghệ huyên phù, chưa pha trộn vơi chất hoá dẻo,25kg/bao,Hàng mơi 100%.TB: 7854/TB-TCHQ (Ngày 25/06/14) JAPAN ITOCHU CORPORATION 更多
2022-07-27 进口 39041010 Bột nhựa PVC- PVC SUSPENSION RESIN POLYVINYL CHLORIDE SIAMVIC 266RC, Dạng bột nguyên sinh, sx theo công nghệ huyên phù, chưa pha trộn vơi chất hoá dẻo,25kg/bao,Hàng mơi 100%. THAILAND VINYLTHAI PUBLIC CO., LTD. 更多
2022-07-27 进口 39041010 Bột nhựa PVC- PVC SUSPENSION RESIN TH-700, Dạng bột nguyên sinh, sx theo công nghệ huyên phù, chưa pha trộn vơi chất hoá dẻo,25kg/bao,Hàng mơi 100%. TB: 7854/TB-TCHQ (Ngày 25/06/14). JAPAN ITOCHU CORPORATION 更多
2022-07-20 进口 39041010 Bột nhựa PVC-PVC SUSPENSION RESIN TH-1000R, Dạng bột nguyên sinh, sx theo công nghệ huyên phù, chưa pha trộn vơi chất hóa hoá dẽo,25kg/bao, mơi 100%. TB:7854/TB-TCHQ(25/06/14); JAPAN ITOCHU CORPORATION 更多
2022-07-25 出口 39232119 TUI NHUA PE 30 PK (TPSTAIC0011), Size 520*670 +160 14mic, 30pcs/1Roll/0.3033kg - 12Roll/1Carton/3.64kg#&VN VIETNAM INTERNATIONAL CONSOLIDATED BUSINESS GROUP PTY LTD. 更多
2022-07-25 出口 39232119 TUI NHUA PE 40 PK (TPSTAIC0009), Size 510*480+160 14mic, 40pcs/1Roll/0.2942kg - 12Roll/1Carton/3.53kg#&VN VIETNAM INTERNATIONAL CONSOLIDATED BUSINESS GROUP PTY LTD. 更多
2022-07-25 出口 39232119 TUI NHUA PE 20 PK (TPSTAIC0054), Size 80*70 cm 20mic, 20pcs/1Roll/0.3489kg - 15Roll/1Carton/5.233kg#&VN AUSTRALIA INTERNATIONAL CONSOLIDATED BUSINESS GROUP PTY LTD. 更多
2022-07-22 出口 39232119 TUI NHUA PE 25PK, (20pcs/1Roll/0.23666kg - 9Roll/1Carton/2.13kg)#&VN VIETNAM INTERNATIONAL CONSOLIDATED BUSINESS GROUP PTY LTD. 更多
2022-07-22 出口 39232119 517111#&TUI NHUA PE 0.3075 KG/1Roll, Size: 590*730 +160 *14mic (25pcs/1Roll-12Roll/1Carton)#&VN AUSTRALIA INTERNATIONAL CONSOLIDATED BUSINESS GROUP PTY LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询