DONGJIN TEXTILE VINA CO., LTD.

全球贸易商编码:36VN3600663685

该公司海关数据更新至:2022-06-30

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:49390 条 相关采购商:139 家 相关供应商:15 家

相关产品HS编码: 39269099 54023300 54024490 54024500 54024700 54041100 54074200 56022900 56039400 60049000 60053690 60053790 60063190 60069000 72111399 73072990 84122900 84224000 84459010 84483900 84798210 84842000 85044090 85285920 85365099 90268010

DONGJIN TEXTILE VINA CO., LTD. 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。DONGJIN TEXTILE VINA CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其49390条相关的海关进出口记录,其中 DONGJIN TEXTILE VINA CO., LTD. 公司的采购商139家,供应商15条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 DONGJIN TEXTILE VINA CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 DONGJIN TEXTILE VINA CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

DONGJIN TEXTILE VINA CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-25 进口 54024490 SD1#&Sợi filament tổng hợp trừ chỉ khâu), sợi khác, đơn không xoắn hoặc xoẳn không quá 50 vòng xoắn trên mét. Sợi spandex từ nhựa đàn hồi -100PCT PRE-CONSUMER RECYCLED ELASTAN 40D KOREA DONG JIN TEXTILE CO., LTD. 更多
2022-07-25 进口 54024700 I1#&Sợi filament tổng hợp(trừ chỉ khâu),không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét ,từ các polyeste (hàng mới100%) -POLYESTER YARN FDY 75D/36F (83DTEX/36F) SD DDB AA GRADE CHINA DONG JIN TEXTILE CO., LTD. 更多
2022-07-25 进口 54024700 I1#&Sợi filament tổng hợp(trừ chỉ khâu),không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét ,từ các polyeste (hàng mới100%) -POLYESTER YARN FDY 75D/36F (83DTEX/36F) SD DDB AA GRADE CHINA DONG JIN TEXTILE CO., LTD. 更多
2022-07-25 进口 54024700 I1#&Sợi filament tổng hợp(trừ chỉ khâu),không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét ,từ các polyeste (hàng mới100%) -POLYESTER YARN FDY 75D/36F (83DTEX/36F) SD RW AA GRADE CHINA DONG JIN TEXTILE CO., LTD. 更多
2022-07-25 进口 54024700 I1#&Sợi filament tổng hợp(trừ chỉ khâu),không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét ,từ các polyeste (hàng mới100%) -POLYESTER YARN FDY 75D/36F (83DTEX/36F) SD RW AA GRADE CHINA DONG JIN TEXTILE CO., LTD. 更多
2022-07-30 出口 60069000 22S290#&Vải dệt đã nhuộm( Vải tổng hợp) EPM AERO MULTILEX II khổ 44''#&VN KOREA DONGJIN TEXTILE CO., LTD /CONG TY TNHH POU CHEN VIET NAM 更多
2022-07-30 出口 60069000 22S357#&Vải dệt đã nhuộm MENTON SPACER SD EPM5 khổ 54''#&VN HONG KONG (CHINA) GLORY GLOBE TRADING LTD. 更多
2022-07-30 出口 60069000 22S105#&Vải dệt đã nhuộm JC MESH II EPM5 khổ 44''#&VN HONG KONG (CHINA) GLORY GLOBE TRADING LTD. 更多
2022-07-30 出口 60069000 22S105#&Vải dệt đã nhuộm JC MESH II EPM5 khổ 44''#&VN TAIWAN (CHINA) SHYANG SHIN BAO INDUSTRIAL CO,..LTD/CI BAO CO,..LTD. 更多
2022-07-30 出口 60069000 22S379#&Vải dệt đã nhuộm O/S MESHLER CDP EPM5 khổ 44''#&VN HONG KONG (CHINA) GLORY GLOBE TRADING LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询