NGOC LAM PHUOC TAN CO., LTD.

全球贸易商编码:36VN3600953828

该公司海关数据更新至:2022-08-31

越南 供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:1619 条 相关采购商:12 家 相关供应商:0 家

相关产品HS编码: 44209090 44219999 48192000 48209000 48219090 73181590 73182200 83024290 94016990 94034000 94035000 94036090

NGOC LAM PHUOC TAN CO., LTD. 公司于2021-03-08收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。NGOC LAM PHUOC TAN CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1619条相关的海关进出口记录,其中 NGOC LAM PHUOC TAN CO., LTD. 公司的采购商12家,供应商0条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 NGOC LAM PHUOC TAN CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 NGOC LAM PHUOC TAN CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

NGOC LAM PHUOC TAN CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-09-22 出口 44219999 Tấm kệ,( một phần kệ để hàng ) đã đục lỗ hoàn chỉnh thành phẩm .QC (T17 x W300 x L450 ),mm (không sơn) được làm gỗ thông xẻ nhập khẩu.(không nhãn hiệu ) Hàng mới 100%.#&VN VIETNAM KOYO SANGYO CO., LTD ( COSMO FIVE CO LTD ) 更多
2022-09-22 出口 73181590 Phụ liệu : ốc ( ( Bộ 4 con ) + 01 khóa làm bằng sắt ( không nhãn hiệu ). Hàng mới 100%.#&VN VIETNAM KOYO SANGYO CO., LTD ( COSMO FIVE CO LTD ) 更多
2022-09-22 出口 73182200 Phụ liệu : Vòng đệm bằng sắt đường kính 63 ( Bộ 1 cái ) .( không nhãn hiệu ). Hàng mới 100%.#&VN VIETNAM KOYO SANGYO CO., LTD ( COSMO FIVE CO LTD ) 更多
2022-09-22 出口 44219999 Tấm kệ,( một phần kệ để hàng ) đã đục lỗ hoàn chỉnh thành phẩm .QC (T17 x W300 xL750 ),mm .không sơn , được làm gỗ thông xẻ nhập khẩu.(không nhãn hiệu )Hàng mới 100%.#&VN VIETNAM KOYO SANGYO CO., LTD ( COSMO FIVE CO LTD ) 更多
2022-09-22 出口 44219999 Tấm kệ,( một phần kệ để hàng ) đã đục lỗ hoàn chỉnh thành phẩm .QC (T17 x W300 x L600 ),mm (không sơn), được làm gỗ thông xẻ nhập khẩu.(không nhãn hiệu )Hàng mới 100%#&VN VIETNAM KOYO SANGYO CO., LTD ( COSMO FIVE CO LTD ) 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询