CÔNG TY TNHH ROHM AND HAAS VN

CÔNG TY TNHH ROHM AND HAAS VN 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CÔNG TY TNHH ROHM AND HAAS VN 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1422条相关的海关进出口记录,其中 CÔNG TY TNHH ROHM AND HAAS VN 公司的采购商32家,供应商54条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CÔNG TY TNHH ROHM AND HAAS VN 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CÔNG TY TNHH ROHM AND HAAS VN 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CÔNG TY TNHH ROHM AND HAAS VN 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-30 进口 34021140 ABS-19-Hóa Chất SODIUM ALKYL BENZENE SULFONATE (ABS-19)- (chất hữu cơ hoạt động bề mặt). CAS No. 90194-45-9/ 7732-18-5. CHINA SHANGHAI HONESTY FINE CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 更多
2022-07-30 进口 39069020 EMUL-Hóa chất Emulsion E-3560 RIGID BULK CONTAINER, dạng phân tán-Hóa chất dùng trong ngành sơn (1 thùng =1000kg), CAS NO: 25086-15-1/7732-18-5 TAIWAN (CHINA) ROHM AND HAAS TAIWAN INC. 更多
2022-07-29 进口 34029012 EXG-101-Hóa chất Surfactant EXG-101 - Chất hoạt động bề mặt dùng để tạo hỗn hợp nhũ tương nhờ khả năng hòa tan cả monomer và nước. CAS no: 69029-43-2/ 7732-18-5 CHINA CHEMSCEND PTE. LTD. 更多
2022-07-29 进口 34021190 ES 2816-Hóa chất Rhodapex ES 2816D - Chất hoạt động bề mặt dùng trong ngành sơn, CAS no: 299734-09-5 CHINA CHEMSCEND PTE. LTD. 更多
2022-07-29 进口 34021140 Hoá chất POLYSTEP A-16-22 alkylbenzene đã sulphat , chất hoạt động bề mặt . Cas no 7732-18-5 / 68608-89-9 PHILIPPINES STEPAN PHILIPPINES QUATERNARIES INC. 更多
2022-07-28 出口 39069020 DS36-20-5#&Nhũ tương dùng trong ngành sơn DIRTSHIELD(TM) 36 Acrylic Emulsion 200KG Plastic DRUM (1 THÙNG = 200KGS)#&VN INDONESIA PT. DOW INDONESIA 更多
2022-07-28 出口 39039030 ULTRA-E RBC-IBC-25#&Nhũ tương dùng trong ngành sơn ROPAQUE (TM) ULTRA-E Opaque Polymer 1000KG Rigid IBC (1 THÙNG = 1000KGS)#&VN MALAYSIA DOW CHEMICAL MALAYSIA SDN BHD 更多
2022-07-27 出口 39039030 AS-398-20#&Nhũ tương dùng trong ngành sơn PRIMAL (TM) AS-398 EMULSION 200 KG PLASTIC DRUM (1 THÙNG = 200KGS#&VN INDONESIA DOW CHEMICAL PACIFIC (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED 更多
2022-07-26 出口 39069020 PR-1088-2#&Nhũ tương dùng trong ngành sơn-PRIMAL (TM) PR-1088 ACRYLIC EMULSION 200KG PLASTIC DRUM (1 THÙNG = 200KGS)#&VN THAILAND ROHM AND HAAS CHEMICAL (THAILAND) LTD. 更多
2022-07-26 出口 39069020 DC-668 BB-26#&Nhũ tương dùng trong ngành sơn DC-668 BASE BULK BASE BULK#&VN MALAYSIA DOW CHEMICAL MALAYSIA SDN BHD 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询