CTY TNHH MAY MẶC ĐIỆN HOA

全球贸易商编码:36VN3603397819

该公司海关数据更新至:2022-06-25

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:187 条 相关采购商:3 家 相关供应商:3 家

相关产品HS编码: 35069900 54012090 55142900 65070000

CTY TNHH MAY MẶC ĐIỆN HOA 公司于2021-07-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CTY TNHH MAY MẶC ĐIỆN HOA 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其187条相关的海关进出口记录,其中 CTY TNHH MAY MẶC ĐIỆN HOA 公司的采购商3家,供应商3条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CTY TNHH MAY MẶC ĐIỆN HOA 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CTY TNHH MAY MẶC ĐIỆN HOA 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CTY TNHH MAY MẶC ĐIỆN HOA 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-15 进口 35069900 DVK1#&Dây chân keo trang trí nón dài 26 - 50 cm VIETNAM CONG TY TNHH YP LONG AN 更多
2022-07-15 进口 65070000 DV1#&Dây viền lót trang trí nón 20 - 28 mm ( 1 cuộn = 110 yard * 0.9144) VIETNAM CONG TY TNHH YP LONG AN 更多
2022-07-15 进口 55142900 VDT#&Vải cắt sẳn: 4 mảnh gồm 1 mặt trước (Font) + 2 mặt bên (Side) + 1 mặt sau (Back) VIETNAM CONG TY TNHH YP LONG AN 更多
2022-07-15 进口 54012090 CM#&Chỉ làm từ sợi Filament nhân tạo ( 1 cuộn = 5000 mét) VIETNAM CONG TY TNHH YP LONG AN 更多
2022-07-02 进口 65070000 DV1#&Dây viền lót trang trí nón 20 - 28 mm ( 1 cuộn = 110 yard * 0.9144) VIETNAM CONG TY TNHH YP LONG AN 更多
2022-07-25 出口 65050090 01BTP04#&Nón Bán Thành Phẩm#&VN VIETNAM CONG TY TNHH YP LONG AN 更多
2022-07-25 出口 65050090 01BTP01#&Nón Bán Thành Phẩm#&VN VIETNAM CONG TY TNHH YP LONG AN 更多
2022-07-25 出口 65050090 01BTP01#&Nón Bán Thành Phẩm#&VN VIETNAM CONG TY TNHH YP LONG AN 更多
2022-07-25 出口 65050090 01BTP03#&Nón Bán Thành Phẩm#&VN VIETNAM CONG TY TNHH YP LONG AN 更多
2022-07-25 出口 65050090 01BTP01#&Nón Bán Thành Phẩm#&VN VIETNAM CONG TY TNHH YP LONG AN 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询