OVI CABLES (VIETNAM) CO., LTD.

全球贸易商编码:36VN3700755594

该公司海关数据更新至:2022-06-22

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:197 条 相关采购商:8 家 相关供应商:9 家

相关产品HS编码: 390016 39013000 39019090 40101900 68141000 73269099 74081900 82072000 84794010 85013222 85013232 85013233 90258020

OVI CABLES (VIETNAM) CO., LTD. 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。OVI CABLES (VIETNAM) CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其197条相关的海关进出口记录,其中 OVI CABLES (VIETNAM) CO., LTD. 公司的采购商8家,供应商9条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 OVI CABLES (VIETNAM) CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 OVI CABLES (VIETNAM) CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

OVI CABLES (VIETNAM) CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-06-09 进口 68141000 Mica tape mica tapa tapes up864g 0.14mm x 8mm x 520m VIETNAM CONG TY TNHH NIPPON RIKA VIET NAM 更多
2022-06-09 进口 68141000 Mica tape mica tapa tapes up864g 0.14mm x 6mm x 515m VIETNAM CONG TY TNHH NIPPON RIKA VIET NAM 更多
2022-06-09 进口 68141000 Mica tape mica tapa tapes up864g 0.14mm x 6mm x 520m VIETNAM CONG TY TNHH NIPPON RIKA VIET NAM 更多
2022-06-01 进口 74081190 Copper coil wire - 8 mm Copper Rod (refined). New 100%. CHINA NINGBO JINTIAN ELECTRIC MATERIAL CO., LTD. 更多
2022-05-25 进口 68141000 Mica mica tape mica tapes up864g 0.14mm x 6mm x 515m VIETNAM CONG TY TNHH NIPPON RIKA VIET NAM 更多
2022-07-28 出口 85444941 Dây cáp điện, chưa có đầu nối, điện áp không quá 1000V - Electric Cable CU/PVC (0.6/1KV) 1Cx2.5Sqmm. Mới 100%#&VN CAMBODIA LAY CHAN SHOP 更多
2022-07-07 出口 74081110 Dây đồng tinh luyện có đường kính 9.8mm, Electric Cable 1Cx70Sqmm Bare Conductor 600/1000V. Mới 100%#&VN CAMBODIA LAY CHAN SHOP 更多
2022-07-07 出口 74081110 Dây đồng tinh luyện có đường kính 13mm, Electric Cable 1Cx120Sqmm Bare Conductor 600/1000V. Mới 100%#&VN CAMBODIA LAY CHAN SHOP 更多
2022-06-22 出口 85444941 Electric cable, no connector, voltage not exceeding 1000V - Electric Cable Cu/PVC (0.6/1KV) 1Cx1.5SQMM. 100% new VN CAMBODIA LAY CHAN SHOP 更多
2022-06-22 出口 85444941 Electric cable, no connector, voltage not exceeding 1000V - Electric Cable Cu/PVC (0.6/1KV) 1Cx1.5SQMM. 100% new VN CAMBODIA LAY CHAN SHOP 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询