SBOE VIETNAM CO., LTD.

SBOE VIETNAM CO., LTD. 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。SBOE VIETNAM CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1113条相关的海关进出口记录,其中 SBOE VIETNAM CO., LTD. 公司的采购商22家,供应商62条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 SBOE VIETNAM CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 SBOE VIETNAM CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

SBOE VIETNAM CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-29 进口 90314990 Thiết bị kiểm tra dùng để soi kiểm tra tại các vị trí lỗ khoan giao nhau trong ngành dầu khí (mới 100%)/Articulation tungsten flexible probe front view camera. Model: CT5-22022, Standard Focus:5mm-5mm TAIWAN (CHINA) OME TOP SYSTEMS CO., LTD. 更多
2022-07-22 进口 74031900 Đồng tinh luyện dạng ống (hàng mới 100%)/BeCu - OD3.75 x ID2.25 x L6.25 CHINA XIAMEN BERYLLIUM COPPER TECHNOLOGIES CO., LTD. 更多
2022-07-22 进口 74031900 Đồng tinh luyện dạng ống (hàng mới 100%)/BeCu - OD5.375 x ID3 x L5.5" CHINA XIAMEN BERYLLIUM COPPER TECHNOLOGIES CO., LTD. 更多
2022-07-18 进口 74031900 Đồng tinh luyện dạng ống dùng để làm ra đai ốc gắn vào sản phẩm thân mũi khoan dầu khí (hàng mới 100%)/BeCu OD1.5'' solid x L20'' (04PCS) UNITED STATES NGK BERYLCO (U.K.) LIMITED. 更多
2022-07-18 进口 82074000 Mũi tarô (hàng mới 100%)/ 4001449 Tap 3/8-24 SPL 3SPMPP UNITED STATES D.B ROBERTS CO. 更多
2022-07-29 出口 84314300 A84#&Thân mũi khoan dầu khí - 4.75" MTK T2 PIN BOTTOM SUB / P.O No.:4511771274 / Order ID No.:4001206 / Part ID : BHI-10235832-F . Hàng mới 100%#&VN GERMANY BAKER HUGHES INTEQ GMBH 更多
2022-07-29 出口 84314300 A85#&Thân mũi khoan dầu khí - 6.75" FPT T2 PXB ELECTRONIC SUB / P.O No.:4511773499 / Order ID No.:4001208 / Part ID : BHI-10092871-N2 . Hàng mới 100%#&VN GERMANY BAKER HUGHES INTEQ GMBH 更多
2022-07-29 出口 84314300 A42#&Thân mũi khoan dầu khí - 950 UPPER DRIVER SHAFT / P.O No.:O-COTE/MR2021-0657A / Order ID No.:4001241 //Part ID: CSL-7203-30101-A . Hàng mới 100%#&VN SINGAPORE COSL OIL-TECH (SINGAPORE) LTD. 更多
2022-07-29 出口 84314300 A94#&Thân mũi khoan dầu khí - 8.25 ACOUSTIC MANDREL - REV SGAA / P.O No.: O-COTE/MR2021-0377 / Order ID No.: 4001135 //Part ID: CSL-7205-M-0101 . Hàng mới 100%#&VN SINGAPORE COSL OIL-TECH (SINGAPORE) LTD. 更多
2022-07-29 出口 84314300 A14#&Thân mũi khoan dầu khí - 950 HYDRAULIC CONTROL UNIT / P.O No.:O-COTE/MR2021-0657A / Order ID No.:4001241 //Part ID: CSL-7203-30502-A . Hàng mới 100%#&VN SINGAPORE COSL OIL-TECH (SINGAPORE) LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询